Newyddion a Barn

Hidlo

Cyfathrebiadau diweddaraf

NEWYDDION
06.06.24

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
28.05.24

Cydweithio yn Eisteddfod yr Urdd i gefnogi dysgwyr a’r Gymraeg

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU
CYFLOGWYR
CYRFF DYFARNU
NEWYDDION
15.05.24

Gyda dysgwyr wedi dechrau sefyll arholiadau ac asesiadau ledled Cymru, mae Cymwysterau Cymru wedi lansio arolwg i gasglu adborth

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU
BLOG
03.05.24

Wrth i ddysgwyr baratoi ar gyfer arholiadau ac asesiadau, Kerry Davies o Cymwysterau Cymru sy'n egluro beth i'w ddisgwyl.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
CYRFF DYFARNU
NEWYDDION
18.04.24

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi eu penderfyniadau ar gymwysterau galwedigaethol ôl-16 mewn lletygarwch ac arlwyo, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus. Bydd dewislen newydd, mwy syml o gymwysterau yn barod ar gyfer...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
16.04.24

Mae Cymwysterau Cymru yn lansio ymgynghoriad ar y Cymwysterau Cenedlaethol 14-16 yn yr amgylchedd adeiledig, iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, a pheirianneg.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
09.04.24

Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi rhestr gymeradwy a meini prawf ar gyfer asesu pa mor addas yw chwaraeon a gweithgareddau corfforol 

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
21.03.24

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi amserlen wedi’i diweddaru ar gyfer cyflwyno cymwysterau Teithio a Thwristiaeth ôl-16 wedi’u hadnewyddu.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
19.03.24

Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi meini prawf cymeradwyo ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth Integredig Gwneud-i-Gymru newydd.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
BLOG
15.03.24

Fe wnaethom gomisiynu ymchwil i gydraddoldeb, tegwch, a chynhwysiant mewn cymwysterau nad ydynt yn radd prifysgol a'r system yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar farn rhanddeiliaid a rhieni.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
14.03.24

Fe wnaeth Cymwysterau Cymru gomisiynu ymchwil i gydraddoldeb, tegwch a chynhwysiant mewn cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar farn rhanddeiliaid a rhieni.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
07.03.24

Heddiw (7 Mawrth) bydd rhai dysgwyr yng Nghymru yn cael eu canlyniadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau y gwnaethon nhw eu sefyll ym mis Ionawr 2024.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU