Cyflwyniad

Dweud eich dweud

P'un a ydych chi'n athro, dysgwr, rhiant, llywodraethwr neu gyflogwr neu'n syml â diddordeb mewn addysg, Have Your Say yw eich platfform pwrpasol i gyfrannu a rhoi sylwadau.

Beth bynnag yw'ch diddordeb mewn cymwysterau yng Nghymru, dyma ble gallwch chi lenwi ein harolygon diweddaraf, cofrestru ar gyfer un o'n grwpiau cynghori, neu ymateb i ymgynghoriadau mawr.

Gweithgareddau Presennol

Cymwysterau Cenedlaethol 14-16

Dweud eich Dweud ar arholiadau haf 2024

Gadewch i ni wybod am alw am gymhwyster galwedigaethol ôl-16 yn Gymraeg

Moderneiddio Asesu

Cymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Panel Dysgwyr

Hwb Swyddogion Arholiadau Cymru

Fforwm Rhieni a Gofalwyr