Ysgolion a cholegau

Mae'r adran hon ar gyfer ymarferwyr addysg mewn colegau, ysgolion a chanolfannau dysgu.   

Bydd yn cynnwys gwybodaeth am gymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol.  Cewch fanylion am addasiadau, goruchwylio arholiadau a dolenni i sefydliadau a gwasanaethau sy'n darparu cymorth a chefnogaeth i bawb sy'n gweithio ym maes addysg yng Nghymru.       

Addasiadau ar gyfer cymwysterau CBAC TGAU, UG a Safon Uwch yn 2022 

Addasiadau i Gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru o 1 Medi 2021 

Canllawiau ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Datblygiad a Lles Plant, Cymru a Gogledd Iwerddon yn unig (fersiwn Saesneg yn unig) 

Cipolwg