Trosolwg a chanlyniadau haf 2022

Un o'n prif weithgareddau ni fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru yw goruchwylio'r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch, Tystysgrifau Her Sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Yn yr adran yma, fe weli di fanylion am y cymwysterau a gafodd eu dyfarnu’r haf yma, ynghyd â gwybodaeth gefndir ac adroddiadau sy’n rhoi trosolwg i ti. Mae ‘na hefyd gyngor ar y camau nesaf sydd ar gael i ti ar ôl derbyn dy gymwysterau.