Gwybodaeth

Dyma ein cyfathrebiad diweddaraf gydag ysgolion a cholegau ar ddull graddio haf 2022.

Diwrnod Canlyniadau UG a Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau
I: pob ysgol a choleg
Anfonedig: 18 Awst 2022

Llythyr Cymwysterau Cymru ac UCAS i ddysgwyr cyn diwrnod y canlyniadau
I: dysgwyr, drwy ganolfannau
Anfonedig: 15 Awst 2022

Cymwysterau Cymru – Diweddariad yr Haf
I: pob ysgol a choleg
Anfonedig: 14 Gorffennaf 2022

Paratoi ar gyfer arholiadau Haf 22 a chyfresi arholiadau'r dyfodol
I: pob ysgol a choleg
Anfonedig: 13 Mai 2022

Canllawiau ar drefniadau wrth gefn ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy
I: pob ysgol a choleg
Anfonedig: 4 Tachwedd 2021

Paratoi ar gyfer cyfres arholiadau haf 22
I: pob ysgol a choleg
Anfonedig: 19 Hydref 2021

Dull graddio haf 2022
I: pob ysgol a choleg
Anfonedig: 6 Hydref 2021

Dull graddio haf 2022 - i ddysgwyr
I: dysgwyr, drwy ganolfannau
Anfonedig: 6 Hydref 2021