Dysgwyr, Rhieni a Gofalwyr

Eich arholiadau a'ch asesiadau 2021/2022

Bydd y wybodaeth yn yr adran hon yn eich helpu i ddeall sut y bydd eich arholiadau a'ch asesiadau yn gweithio eleni. Mae'r wybodaeth hefyd yn ddefnyddiol i rieni a gofalwyr.  

Mae gwybodaeth i ddysgwyr, gan gynnwys ymgeiswyr preifat, sy'n gweithio tuag at TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru ac ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio tuag at gymwysterau galwedigaethol.   

Addasiadau ar gyfer cymwysterau CBAC TGAU, UG a Safon Uwch yn 2022 

Addasiadau i Gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru o 1 Medi 2021 

Canllawiau ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Datblygiad a Lles Plant, Cymru a Gogledd Iwerddon yn unig (fersiwn Saesneg yn unig) 

Cipolwg