Monitro Cymwysterau Iechyd a Diogelwch

Dydd Gwener 16 Gor 2021

Mae Cymwysterau Cymru wedi cwblhau ymarfer i fonitro'r cymwysterau iechyd a diogelwch sydd ar gael drwy gyrff dyfarnu a reoleiddir yng Nghymru.

Mae'r ymarfer yn rhan o'n rhaglen monitro barhaol o gymwysterau galwedigaethol a nodir yn ein strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol. Gwnaethom ganolbwyntio ar y cymwysterau canlynol:

  • Lefel 2 Dyfarniad mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
  • Lefel 2 Dyfarniad mewn Egwyddorion Codi a Chario

Mae'r cymwysterau hyn yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth am iechyd a diogelwch a chodi a chario.

Gellir darllen ein hadroddiad yn llawn yma. 

Roedd yr adroddiad hwn i fod i gael ei gyhoeddi yn 2020 ond bu’n rhaid ei ohirio oherwydd yr angen i flaenoriaethu gwaith ymateb i sefyllfa COVID-19.

 

Cymwysterau