Cymwysterau Cymru’n lansio ymgynghoriad ar ddyfodol Bagloriaeth Cymru

Dydd Llun 21 Medi 2020

Mae Cymwysterau Cymru am gael eich barn ar newidiadau arfaethedig i gymhwyster Bagloriaeth Cymru Uwch a'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yn ei ymgynghoriad 'Sgiliau’r Dyfodol'.

Heddiw, mae Cymwysterau Cymru wedi ei ymgynghoriad Sgiliau’r Dyfodol ar gynlluniau i ddiwygio Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru.

Rydym yn gofyn i aelodau’r cyhoedd am eu barn fel y gall eu hymatebion helpu i lywio penderfyniadau yn y dyfodol. Y nod yw adeiladu ar sylfeini cadarn y cymhwyster presennol, gan gynnwys ei lwyddiant wrth helpu dysgwyr i gael mynediad at addysg uwch.

Mae fframwaith presennol Bagloriaeth Cymru, sy'n cynnwys cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau (THS) Uwch yn greiddiol iddo, wedi bod ar gael ers 2015.

"Mae llawer o gefnogaeth dros y THS Uwch ac rydym wedi bod yn gwrando ar safbwyntiau ynghylch sut y gellir ei gwella," meddai Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru, wrth i'r rheoleiddiwr lansio ymgynghoriad i'w dyfodol heddiw.

"Rydyn ni eisiau ei gwneud yn fwy hylaw i ddysgwyr ac athrawon a chanolbwyntio ar brofiad y dysgwr. Rydym hefyd am osgoi ailadrodd, a'i gwneud yn haws egluro beth yw'r cymhwyster a sut mae'n helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer cyflogaeth, dysgu gydol oes a dinasyddiaeth weithgar" meddai.

Mae ymgynghoriad Cymwysterau Cymru yn gofyn am sylwadau ar gynigion i:

  1. roi'r gorau i fframwaith cyffredinol Bagloriaeth Cymru Uwch gan ganiatáu canolbwyntio ar y THS Uwch fel cymhwyster annibynnol
  2. datblygu cymhwyster THS Uwch newydd

Meddai Mr Blaker, "Rydym yn croesawu pob barn a byddwn yn annog pawb sydd â buddiannau pobl ifanc yn flaenoriaeth iddynt i ymateb i'r ymgynghoriad pwysig hwn. Bydd eich ymatebion yn ein helpu i ddatblygu'r cymhwyster newydd."

Yn 2016 a 2018, cyhoeddodd Cymwysterau Cymru ddau adolygiad i Fagloriaeth Cymru a'r Dystysgrif Her Sgiliau. Canfu'r rhain fod cymhwyster y Dystysgrif Her Sgiliau yn werthfawr iawn ac yn datblygu diddordebau dysgwyr, ynghyd â’u sgiliau ar gyfer bywyd go iawn.

Mae'r ymgynghoriad ar agor am 8 wythnos rhwng 21 Medi a 13 Tachwedd.

Yn ogystal â'r brif ddogfen ymgynghori, mae yna fersiwn gryno ar gael.

Cyhoeddir crynodeb o'r ymatebion a chyngor Cymwysterau Cymru i Weinidogion Cymru yng ngwanwyn 2021.