Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi canlyniadau dros dro ar gyfer haf 2020

Dydd Iau 20 Awst 2020

 

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg Kirsty Williams ddydd Llun y bydd dysgwyr yng Nghymru yn derbyn eu graddau asesu canolfan, mae Cymwysterau Cymru heddiw yn cyhoeddi'r canlyniadau dros dro ar gyfer canlyniadau TGAU yr haf hwn yng Nghymru ac yn disodli'r wybodaeth am ganlyniadau Safon Uwch ac UG a ddarparwyd yr wythnos diwethaf.

Byddwn yn cyhoeddi fersiwn terfynol o'r dadansoddiad hwn pan fydd data canlyniadau terfynol ar gael.

Mae'r newid i ddyfarnu cymwysterau yn seiliedig ar raddau asesu canolfannau (GACau) yn golygu mai barn broffesiynol athrawon yw'r graddau a ddyfernir i ddysgwyr yng Nghymru, ac eithrio lle mae'r graddau a gyhoeddwyd neu a gyfrifwyd eisoes yn uwch na'u GAC. Neu, yn achos Safon Uwch, os yw eu gradd lefel UG yn uwch na'u GAC a'r radd a gyhoeddwyd.

Mae pob GAC a ddarperir gan ysgolion a cholegau wedi'u cymeradwyo gan Bennaeth y Ganolfan.

TGAU

Mae canlyniadau diwygiedig ar gyfer TGAU a Thystysgrif Her Sgiliau Cyfnod Allweddol 4 yn sylweddol uwch na chanlyniadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

  • Ein hamcangyfrif gorau ar hyn o bryd o ganlyniadau diwygiedig TGAU 2020 cronnol A*-A yng Nghymru yw 25.9%, o'i gymharu â 18.4% yn 2019.
  • Ein hamcangyfrif gorau ar hyn o bryd o ganlyniadau diwygiedig TGAU 2020 cronnol A*-C yng Nghymru yw 74.5%, o'i gymharu â 62.8% yn 2019.
  • Ein hamcangyfrif gorau ar hyn o bryd o ganlyniadau diwygiedig TGAU 2020 cronnol A*-G yng Nghymru yw 99.6%, o'i gymharu â 97.2% yn 2019.

Tystysgrif Her Sgiliau Cyfnod Allweddol 4 (THS CA4)

  • Dim ond CBAC sy’n cynnig THS CA4, ac maen nhw wedi darparu canlyniadau dros dro i ni. Canlyniadau cronnol dros dro ar gyfer graddau A*-A yw 20.1%, o'i gymharu â 14.0% yn 2019.

Safon Uwch

Mae canlyniadau diwygiedig ar gyfer Safon Uwch, UG a’r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yng Nghymru yn sylweddol uwch na'r canlyniadau a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar 13 Awst a chanlyniadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

  • Ein hamcangyfrif gorau ar hyn o bryd o ganlyniadau Safon Uwch diwygiedig 2020 yng Nghymru ar gyfer graddau A*-A cronnol yw 41.3%, o’i gymharu â 29.9% pan gyhoeddwyd y canlyniadau ar 13 Awst, a 27.0% yn 2019.

Nid yw'r ffigurau hyn yn cyfrif am achosion lle bydd y radd UG yn cael ei dyfarnu i ddysgwyr ar gyfer Safon Uwch lle mae'n uwch na gradd asesu’r ganolfan neu'r radd a gyfrifwyd. Felly bydd y canlyniadau diwygiedig terfynol yng Nghymru yn uwch na'r ffigurau yn y dadansoddiad hwn.

Safon UG

  • Ein hamcangyfrif gorau ar hyn o bryd o ganlyniadau diwygiedig UG 2020 cronnol ar gyfer gradd A yng Nghymru yw 29.9%, o'i gymharu â 22.2% ar 13 Awst a 20.3% yn 2019.

Tystysgrif Her Sgiliau Uwch (THS Uwch)

  • Dim ond CBAC sy’n cynnig THS Uwch, ac maen nhw wedi darparu canlyniadau dros dro i ni. Canlyniadau cronnol dros dro ar gyfer graddau A*-A yw 28.7%, o'i gymharu â 22.7% ar 13 Awst a 21.7% yn 2019.

Mae’r trosolwg llawn o ganlyniadau diwygiedig Safon Uwch, UG, TGAU a’r Dystysgrif Her Sgiliau yng Nghymru ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru.

Apeliadau

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog ddydd Llun y bydd dysgwyr yng Nghymru yn derbyn eu graddau asesu canolfan, mae Cymwysterau Cymru wedi diweddaru'r broses apelio ar gyfer yr haf hwn.