Canlyniadau Safon Uwch

Dydd Iau 16 Awst 2018

Yr haf hwn cafodd chwe chymhwyster UG newydd a 10 cymhwyster Safon Uwch newydd eu dyfarnu am y tro cyntaf.

Bellach, ceir 29 o gymwysterau UG newydd a 24 o gymwysterau Safon Uwch newydd a ddatblygwyd ar gyfer dysgwyr yng Nghymru ac a astudir ar eu cyfer ganddynt. Y flwyddyn nesaf, caiff y cymwysterau newydd sy'n rhan o'r cam olaf eu dyfarnu.

Rydym wedi monitro gwaith CBAC wrth gyflwyno'r cymwysterau newydd hyn yn agos ac rydym yn hyderus bod safonau wedi'u cynnal.

  • Mae canrannau cyffredinol y graddau A* ac A a ddyfernir ar gyfer Safon Uwch yng Nghymru wedi cynyddu, ac erys y gyfradd llwyddiant gyffredinol yn sefydlog.
  • Mae nifer gyffredinol y cymwysterau UG a Safon Uwch a ddyfarnwyd wedi lleihau unwaith eto eleni. Er mwyn ystyried hyn, rydym wedi cynnwys nifer y myfyrwyr sy'n cyflawni pob gradd, yn ogystal â'r canrannau, yn y trosolwg hwn.
  • Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli newidiadau cymharol fach mewn canlyniadau o flwyddyn i flwyddyn oherwydd y newid yn y niferoedd sy'n astudio ar gyfer y cymwysterau.

Mae’r adroddiad llawn yma.