Cymwysterau a ariennir yn gyhoeddus sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae ein strategaeth Dewis i Bawb, a gafodd ei gyhoeddi yn 2020, yn nodi sut y byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid i gynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg erbyn 2025.

Yn y strategaeth, rydym yn nodi y byddwn yn cyflwyno gwybodaeth reolaidd i ysgolion, colegau a darparwyr prentisiaethau am y cymwysterau a ariennir yn gyhoeddus ac sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, a'r rhai a fydd ar gael yn fuan.

Felly, penderfynwyd creu'r dudalen hon.

Mae cyrff dyfarnu wedi bod yn gweithio gyda ni er mwyn cadarnhau y canlynol:

 • Cymwysterau y maent yn eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg sy'n dod i ben ac, os yn berthnasol, y cymwysterau fydd yn eu disodli
 • Cymwysterau newydd sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd, a fydd ar gael yn fuan i ddysgwyr drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym wedi bod mewn cysylltiad â'r ddau ar bymtheg o gyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau a ariennir yn gyhoeddus drwy gyfrwng y Gymraeg. O'r cyrff dyfarnu hyn, y rhai sydd wedi ymateb a chydweithio â ni ar gyfer y dudalen hon:

Agored Cymru

Mae Agored Cymru wedi darparu'r wybodaeth ganlynol mewn perthynas â'i gynnig cyfrwng Cymraeg:

 1. Rhestr o gymwysterau sydd ar gael yn rhannol, neu yn llawn drwy’r Gymraeg
 2. Rhestr o gymwysterau sy'n dod i ben a'r cymwysterau fydd yn eu disodli
 3. Rhestr o gymwysterau newydd fydd ar gael yn fuan

Cymwysterau sydd ar gael yn rhannol, neu yn llawn drwy’r Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl y Cymhwyster

Gwybodaeth ychwanegol

C00/0508/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0509/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0509/7

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0509/8

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0594/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0604/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0677/9

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0678/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0678/1

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0678/2

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0680/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0680/8

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0680/9

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0681/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0681/5

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0681/6

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0681/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0682/1

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0682/2

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0682/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0683/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0683/1

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0683/2

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0746/8

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol (Mynediad 1)

 

C00/0747/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0748/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0748/4

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0748/8

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0749/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0749/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0749/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0749/6

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0749/9

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0750/1

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0750/4

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0750/6

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0750/8

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0754/5

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 1)

 

C00/0754/8

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu (Mynediad 1)

 

C00/1196/7

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1196/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1196/9

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1198/4

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1198/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1198/6

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1200/3

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/1200/4

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/1252/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/1252/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n annibynnol (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/1252/4

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0509/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0509/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0509/9

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0510/1

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0593/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0608/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0680/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0680/4

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0680/5

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0681/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0681/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0681/2

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0681/7

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0682/4

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0682/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0682/6

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0682/7

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0683/3

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0683/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0683/5

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0683/6

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0746/9

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol (Mynediad 2)

 

C00/0748/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0748/2

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0748/6

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0749/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0749/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0749/4

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0749/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0749/8

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0750/0

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0750/2

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0750/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0750/5

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0750/7

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0754/6

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 2)

 

C00/0754/9

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu (Mynediad 2)

 

C00/1197/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1197/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1197/2

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1198/7

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1198/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1198/9

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1200/5

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/1200/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/1200/7

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/1206/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/1251/6

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/1251/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n annibynnol (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/1251/8

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0509/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/0509/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/0510/0

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/0510/2

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/0552/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Iaith Arwyddion Prydain (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/0593/5

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0613/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0701/3

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymraeg Iaith Meithrin ar gyfer Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar

Cyfrwng Cymraeg

C00/0706/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Deall Iechyd a Diogelwch

Cyfrwng Cymraeg

C00/0706/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Ceisiadau ac Anghenion

Cyfrwng Cymraeg

C00/0706/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Sgiliau Derbynfa

Cyfrwng Cymraeg

C00/0707/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Defnyddio Terminoleg Cysylltiedig â Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/0708/6

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau'r Diwydiant Lletygarwch (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/0747/0

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol (Mynediad 3)

 

C00/0747/1

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd (Mynediad 3)

 

C00/0754/7

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 3)

 

C00/0755/0

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu (Mynediad 3)

 

C00/1197/3

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1197/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1197/5

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1199/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1199/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1199/2

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1200/8

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/1200/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/1201/0

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/1201/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1201/8

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1201/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1202/0

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1206/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/1251/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/1252/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n annibynnol (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/1252/1

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/4464/5

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cyflawniad Ieuenctid (Her Ieuenctid) (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0401/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Datblygu Cymunedol

Rhannol Gymraeg

C00/0509/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith

Rhannol Gymraeg

C00/0509/4

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith

Rhannol Gymraeg

C00/0539/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

Cyfrwng Cymraeg

C00/0593/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/0613/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfrwng Cymraeg

C00/0632/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant - Cymru a Gogledd Iwerddon

Rhannol Gymraeg

C00/0632/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant - Cymru a Gogledd Iwerddon

Rhannol Gymraeg

C00/0632/2

Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant - Cymru a Gogledd Iwerddon

Rhannol Gymraeg

C00/0679/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Adfer Afonydd

Rhannol Gymraeg

C00/0680/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Adfer Afonydd

Rhannol Gymraeg

C00/0745/6

Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu

 

C00/0745/9

Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif

 

C00/0746/2

Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol

 

C00/0746/5

Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd

 

C00/1197/6

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfrwng Cymraeg

C00/1197/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfrwng Cymraeg

C00/1197/8

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfrwng Cymraeg

C00/1197/9

Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfrwng Cymraeg

C00/1199/3

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/1199/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/1199/5

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/1199/6

Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/1201/1

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

Rhannol Gymraeg

C00/1201/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

Rhannol Gymraeg

C00/1201/3

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

Rhannol Gymraeg

C00/1202/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

Cyfrwng Cymraeg

C00/1202/2

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

Cyfrwng Cymraeg

C00/1202/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

Cyfrwng Cymraeg

C00/1202/4

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn?Cymru, Ewrop a'r Byd

Cyfrwng Cymraeg

C00/3919/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/3919/5

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/3919/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/3919/7

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/3924/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 ar gyfer Cynrychiolwyr Undebau Llafur

Cyfrwng Cymraeg

C00/3924/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 ar gyfer Cynrychiolwyr Undebau Llafur

Cyfrwng Cymraeg

C00/3924/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 ar gyfer Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch Undebau Llafur

Cyfrwng Cymraeg

C00/3925/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 ar gyfer Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch Undebau Llafur

Cyfrwng Cymraeg

C00/4230/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Dysgu Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/4464/6

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Cyflawniad Ieuenctid (Efydd)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4479/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Archwilio Bydolygon

Cyfrwng Cymraeg

C00/4479/8

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Archwilio Bydolygon

Cyfrwng Cymraeg

C00/1231/6

Agored Cymru Lefel 1 Tystysgrif mewn Gwasanaeth Cwsmer

 

C00/1486/5

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Annibyniaeth (Symud Ymlaen)

 

C00/0345/8

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0363/0

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol

 

C00/0401/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Datblygu Cymunedol

Rhannol Gymraeg

C00/0460/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Datblygu Cymunedol

Rhannol Gymraeg

C00/0532/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

Cyfrwng Cymraeg

C00/0561/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith

Rhannol Gymraeg

C00/0562/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith

Rhannol Gymraeg

C00/0592/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/0595/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwybodeg Iechyd

Rhannol Gymraeg

C00/0595/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwybodeg Iechyd

Rhannol Gymraeg

C00/0603/1

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Gwybodeg Iechyd

Rhannol Gymraeg

C00/0613/5

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfrwng Cymraeg

C00/0745/7

Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu

 

C00/0746/0

Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif

 

C00/0746/3

Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Ddigidol

 

C00/0746/6

Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd

 

C00/0750/9

Agored Cymru Lefel 2 NVQ mewn Arwain Gweithgareddau

Cyfrwng Cymraeg

C00/0755/1

Agored Cymru Lefel 2 Dyfarniad mewn Paratoi i Warchod Plant

Rhannol Gymraeg

C00/1168/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae

Cyfrwng Cymraeg

C00/1198/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfrwng Cymraeg

C00/1198/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfrwng Cymraeg

C00/1198/2

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfrwng Cymraeg

C00/1198/3

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfrwng Cymraeg

C00/1199/7

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/1199/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/1199/9

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/1200/0

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/1201/4

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

Cyfrwng Cymraeg

C00/1201/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

Cyfrwng Cymraeg

C00/1201/6

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

Cyfrwng Cymraeg

C00/1202/5

Lefel 2  Agored Cymru Dyfarniad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

Cyfrwng Cymraeg

C00/1202/6

Agored Cymru Lefel 2 Dyfarniad Estynedig mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

Cyfrwng Cymraeg

C00/1202/7

Agored Cymru Lefel 2 Tystysgrif mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

Cyfrwng Cymraeg

C00/1202/8

Agored Cymru Lefel 2 Tystysgrif Estynedig mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

Cyfrwng Cymraeg

C00/1230/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyfleusterau ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru

Cyfrwng Cymraeg

C00/1230/9

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyfleusterau ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru

Cyfrwng Cymraeg

C00/1231/0

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyfleusterau ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru

Cyfrwng Cymraeg

C00/1231/1

Agored Cymru Lefel 2 Diploma mewn Gweinyddu Busnes

Cyfrwng Cymraeg

C00/1231/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol

Rhannol Gymraeg

C00/1231/7

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol

Rhannol Gymraeg

C00/1231/8

Agored Cymru Lefel 2 Diploma mewn Gwasanaeth Cwsmer

Rhannol Gymraeg

C00/1238/2

Tystysgrif Lefel 2 Agored Cymru mewn Mentora Cymheiriaid Iechyd Meddwl

Rhannol Gymraeg

C00/3692/7

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yng Nghymru

Rhannol Gymraeg

C00/3917/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach

Rhannol Gymraeg

C00/3917/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach

Rhannol Gymraeg

C00/3917/3

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach

Rhannol Gymraeg

C00/3964/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith

Cyfrwng Cymraeg

C00/3992/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwirfoddoli yn y Sector Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol

Cyfrwng Cymraeg

C00/4023/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Deall Diogelu

Cyfrwng Cymraeg

C00/4070/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid (Cymru)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4071/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4189/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Gweinyddol a Derbynfa Gofal Sylfaenol

Cyfrwng Cymraeg

C00/4189/3

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Gweinyddol a Derbynfa Gofal Sylfaenol

Cyfrwng Cymraeg

C00/4230/3

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Dysgu Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/4230/4

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Chwarae Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/4230/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynorthwyo Ysgol Goedwig

Cyfrwng Cymraeg

C00/4230/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynorthwyo Ysgol Arfordir

Cyfrwng Cymraeg

C00/4448/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Archwilio Bydolygon

Cyfrwng Cymraeg

C00/4448/1

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Archwilio Bydolygon

Cyfrwng Cymraeg

C00/4464/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cyflawniad Ieuenctid (Arian)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4466/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/4466/1

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/4466/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/4466/3

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/0701/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru)

 

C00/0758/5

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Annibyniaeth (Symud Ymlaen)

 

C00/0758/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Annibyniaeth (Symud Ymlaen)

 

C00/1166/3

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Defnyddwyr TG (ITQ)

 

C00/0345/9

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0346/0

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0352/0

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 

C00/0352/4

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol

 

C00/0401/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd)

 

C00/0401/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Rhifedd)

 

C00/0396/4

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith

Rhannol Gymraeg

C00/0396/6

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu

Rhannol Gymraeg

C00/0396/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cyrhaeddiad syn gysylltiedig â Galwedigaeth

Rhannol Gymraeg

C00/0396/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesu Cyrhaeddiad Galwedigaethol

Rhannol Gymraeg

C00/0401/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Datblygu Cymunedol

Rhannol Gymraeg

C00/0460/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Datblygu Cymunedol

Rhannol Gymraeg

C00/0532/3

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cyngor, Arweiniad a Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

Cyfrwng Cymraeg

C00/0532/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru

Cyfrwng Cymraeg

C00/0532/5

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru

Cyfrwng Cymraeg

C00/0532/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

Rhannol Gymraeg

C00/0532/7

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

Rhannol Gymraeg

C00/0561/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith

Rhannol Gymraeg

C00/0595/2

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwybodeg Iechyd

Rhannol Gymraeg

C00/0616/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant

Rhannol Gymraeg

C00/0620/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Dysgu a Datblygu

Rhannol Gymraeg

C00/0683/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Arsylwi ar Ymarfer Dysgu

Cyfrwng Cymraeg

C00/0745/8

Agored Cymru Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu

 

C00/0746/1

Agored Cymru Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif

 

C00/0746/4

Agored Cymru Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Ddigidol

 

C00/0746/7

Agored Cymru Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd

 

C00/0754/4

Agored Cymru Lefel 3 Dyfarniad mewn Rheoli Cynlluniau Chwarae Gwyliau yng Nghymru

Rhannol Gymraeg

C00/1184/7

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Datblygu Cynnwys Digidol

Rhannol Gymraeg

C00/1190/2

Agored Cymru Diploma Lefel 3 Cefnogaeth Therapi Iaith a Lleferydd (Cymru)

Rhannol Gymraeg

C00/1190/3

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Adsefydlu (Cymru)

Rhannol Gymraeg

C00/1190/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cymorth Adsefydlu (Cymru)

Rhannol Gymraeg

C00/1190/5

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Adsefydlu (Cymru)

Rhannol Gymraeg

C00/1190/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cefnogaeth Gofal Iechyd Sylfaenol (Meddygaeth Teuluol Cymru)

Rhannol Gymraeg

C00/1190/7

Agored Cymru Diploma Lefel 3 Cefnogaeth Gofal Iechyd Sylfaenol (Meddygaeth Teulu)

Rhannol Gymraeg

C00/1211/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/1211/6

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Cyfrwng Cymraeg

C00/1223/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Arbenigol Ysbridoli Sgiliau

Rhannol Gymraeg

C00/1227/6

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Darparu Hyfforddiant Gwaith Chwarae Deinamig

Cyfrwng Cymraeg

C00/1231/2

Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Gweinyddu Busnes

Cyfrwng Cymraeg

C00/1231/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol

Rhannol Gymraeg

C00/1231/4

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol

Rhannol Gymraeg

C00/1231/9

Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Gwasanaeth Cwsmer

Rhannol Gymraeg

C00/1232/0

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Seilwaith TG

Rhannol Gymraeg

C00/1233/2

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Datblygu Atebion TG

Rhannol Gymraeg

C00/1235/8

Agored Cymru Diploma Lefel 3 ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Diogelwch Gwybodaeth

Rhannol Gymraeg

C00/1244/8

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Hanfodion Offthalmoleg (Cymru)

Rhannol Gymraeg

C00/3692/8

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yng Nghymru

Rhannol Gymraeg

C00/3693/0

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Mamolaeth a Phediatreg yng Nghymru

Rhannol Gymraeg

C00/3880/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Hanfodion Offthalmoleg (Cymru)

Rhannol Gymraeg

C00/3965/2

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith

Cyfrwng Cymraeg

C00/3979/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd)

Rhannol Gymraeg

C00/3979/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Rhifedd)

Rhannol Gymraeg

C00/4009/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd Digidol)

Rhannol Gymraeg

C00/4072/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4072/2

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4159/7

Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Rheoli Gofal Iechyd

Cyfrwng Cymraeg

C00/4207/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Lles mewn Ymarferwyr Natur

Cyfrwng Cymraeg

C00/4207/5

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 3 ar gyfer Lles mewn Ymarferwyr Natur

Cyfrwng Cymraeg

C00/4231/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Goedwig

Cyfrwng Cymraeg

C00/4231/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Arfordir

Cyfrwng Cymraeg

C00/4231/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cydlynu Cwricwlwm Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/4231/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Goedwig ac Arfordir

Cyfrwng Cymraeg

C00/4231/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Addysgeg Dysgu Awyr Agored

Cyfrwng Cymraeg

C00/4326/9

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Amdriniaethol yng Nghymru

Rhannol Gymraeg

C00/4396/6

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Deintyddol (Cymru)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4464/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cyflawniad Ieuenctid (Aur)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4464/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cyflawniad Ieuenctid (Platinwm)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4465/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae

Cyfrwng Cymraeg

C00/0701/7

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru)

 

C00/0701/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru)

 

C00/0706/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd Digidol)

 

C00/0708/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cymorth Cyfathrebu

 

C00/0708/9

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Cyfathrebu

 

C00/0709/4

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 3 mewn Cymorth Cyfathrebu

 

C00/0745/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Goedwig

 

C00/0745/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Arfordir

 

C00/0745/4

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cydlynu Cwricwlwm Awyr Agored

 

C00/0745/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Goedwig ac Arfordir

 

C00/0747/2

Agored Cymru Lefel 3 NVQ Diploma mewn Gwaith Atgyweirio ac Adnewyddu Aml-grefft Cynnal a Chadw Adeiladau (Adeiladu) - Plymio, Draenio, Llorio a Phlastro (Gorffeniadau Plastro Mewnol)

 

C00/0747/3

Agored Cymru Lefel 3 NVQ Diploma mewn Gwaith Atgyweirio ac Adnewyddu Aml-grefft Cynnal a Chadw Adeiladau (Adeiladu) – Plymio, Draenio, Toi a Gwaith Trywel

 

C00/0747/4

Agored Cymru Lefel 3 NVQ Diploma mewn Gwaith Atgyweirio ac Adnewyddu Aml-grefft Cynnal a Chadw Adeiladau (Adeiladu) – Plastro (Mewnol), Plastro (Allanol), Toi a Gwaith Trywel

 

C00/0755/7

Agored Cymru Lefel 3 Tystysgrif ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Cyflogadwyedd)

 

C00/1149/6

Agored Cymru Lefel 3 NVQ Diploma mewn Gwaith Atgyweirio ac Adnewyddu Aml-grefft Cynnal a Chadw Adeiladau (Adeiladu) – Gwaith Saer ac Asiedydd, Plastro (Mewnol), Plymio, Gosod Unedau Cegin ac Ystafell Ymolchi

 

C00/1149/7

Agored Cymru Lefel 3 NVQ Diploma mewn Gwaith Atgyweirio ac Adnewyddu Aml-grefft Cynnal a Chadw Adeiladau (Adeiladu) - Gwaith Saer ac Asiedydd, Plastro (Gorffeniadau Rendro Allanol), Toi a Gwaith Trywel

 

C00/1149/8

Agored Cymru Lefel 3 NVQ Diploma mewn Gwaith Atgyweirio ac Adnewyddu Aml-grefft Cynnal a Chadw Adeiladau (Adeiladu) – Teilsio, Paentio ac Addurno, Plastro (Gorffeniadau Plastro Mewnol) a Llorio

 

C00/1166/4

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Sgiliau Defnyddwyr TG (ITQ)

 

C00/0299/3

Agored Cymru Lefel 4 Tystysgrif mewn Anogwr Dysgu

Cyfrwng Cymraeg

C00/0396/5

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Sicrhau Ansawdd Prosesau ac Arferion Asesu yn Fewnol

Rhannol Gymraeg

C00/0397/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Arwain y gwaith o Sicrhau Ansawdd Mewnol Arferion a Phrosesau Asesu

Rhannol Gymraeg

C00/0409/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Anogwr Dysgu

Cyfrwng Cymraeg

C00/0516/0

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Anogwr Dysgu

Cyfrwng Cymraeg

C00/0532/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Cyngor, Arweiniad a Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

Cyfrwng Cymraeg

C00/0532/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru

Cyfrwng Cymraeg

C00/0533/0

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru

Cyfrwng Cymraeg

C00/0533/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

Cyfrwng Cymraeg

C00/0533/2

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

Cyfrwng Cymraeg

C00/0621/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Dysgu a Datblygu

Rhannol Gymraeg

C00/0708/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Ymarfer Cyfieithu

Rhannol Gymraeg

C00/0708/8

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Ymarfer Cyfieithu ar y Pryd

Rhannol Gymraeg

C00/0771/8

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Rheoli Prosiectau

Rhannol Gymraeg

C00/0772/1

Agored Cymru Lefel 4 Diploma mewn Dadansoddi Data

Cyfrwng Cymraeg

C00/1184/8

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Rheoli Cynnwys Digidol

Rhannol Gymraeg

C00/1189/6

Agored Cymru Diploma Lefel 4 NVQ mewn Gweinyddu Busnes

Rhannol Gymraeg

C00/1229/3

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Gwybodeg Iechyd

Rhannol Gymraeg

C00/0617/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Arwain y gwaith o Sicrhau Ansawdd Allanol Arferion a Phrosesau Asesu

 

C00/1232/1

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Seilwaith TG

Rhannol Gymraeg

C00/1233/8

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Datblygu Atebion TG

Rhannol Gymraeg

C00/1235/9

Agored Cymru Diploma Lefel 4 ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Diogelwch Gwybodaeth

Rhannol Gymraeg

C00/1242/8

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Egwyddorion Gweinyddiaeth Busnes

Rhannol Gymraeg

C00/4264/2

Agored Cymru Lefel 4 Diploma mewn Garddwriaeth yn Seiliedig ar Waith

Rhannol Gymraeg

C00/4456/5

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Cefnogaeth Gofal Cymhleth

Rhannol Gymraeg

C00/4472/4

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Ymarfer Amdriniaethol (llwybr sgwrio) (Cymru)

Rhannol Gymraeg

C00/0702/4

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Garddwriaeth yn y Gwaith

 

C00/0708/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Moeseg ac Egwyddorion Cyfieithu a Dehongli

 

C00/0709/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Ymarfer Cyfieithu ar y Pryd

 

C00/0352/1

Agored Cymru Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch) (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 

C00/0352/2

Agored Cymru Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheolaeth) (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 

C00/0649/3

Agored CymruTystysgrif Lefel 5 mewn Arferion Gweithio ym maes Dylunio

 

C00/0755/8

Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc) Cymru

 

C00/0755/9

Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0756/0

Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Arferion Uwch Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0756/1

Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Plant a Phobl Ifanc) Cymru

 

C00/0756/2

Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0756/3

Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Arferion Uwch Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

 

 

Cymwysterau sy'n dod i ben a'r cymwysterau fydd yn eu disodli:

Cymhwyster sydd yn dod i ben

Cymhwyster sydd yn ei ddisodli

C00/0345/7

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd

C00/4159/7

Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Rheoli Gofal Iechyd

C00/0352/5

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Patholeg

Awaiting Designation

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Lles mewn Ymarferwyr Natur

C00/0363/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd

Dim cymhwyster

C00/0758/7

 

Agored Cymru Lefel 3 Dyfarniad mewn Iechyd Meddwl Mamau a Babanod

Dim cymhwyster

C00/1158/6

 

Agored Cymru Level 2 Award in Taking Control of Goods

 

Dim cymhwyster

C00/3919/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/4466/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/3919/9

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/4466/1

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/3920/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/4466/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/3920/2

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/4466/3

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/0290/8

Agored Cymru Lefel Un Dyfarniad mewn Cymraeg ail iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle

Dim cymhwyster

C00/0290/9

Agored Cymru Lefel Mynediad Dyfarniad mewn Cymraeg ail iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle

Dim cymhwyster

C00/0291/0

Agored Cymru Lefel Un Tystysgrif mewn Cymraeg ail iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle

Dim cymhwyster

Cymwysterau newydd fydd ar gael yn fuan:                               

Teitl Cymhwyster

Gwybodaeth ychwanegol

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Codio Clinigol

Cyfrwng Cymraeg

Agored Cymru Dyfaniad Lefel Dau mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Oedolion (Cymru)

Cyfrwng Cymraeg

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Dau mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid (Cymru)

Cyfrwng Cymraeg

Agored Cymru Dyfaniad Lefel Un mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Oedolion (Cymru)

Cyfrwng Cymraeg

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Un mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid (Cymru)

Cyfrwng Cymraeg

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn vel 3 mewn Dylunio Dysgu Digidol

Cyfrwng Cymraeg

BC AB

Mae BC AB wedi darparu rhestr o gymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl y Cymhwyster

Gwybodaeth ychwanegol

C00/3806/8

BCAB Gwobr Hyfforddwr Chwaraeon Padlo Lefel 1

Cyfrwng Cymraeg

C00/1235/3

BC AB Lefel 2 Dyfarniad Hyfforddwr

Cyfrwng Cymraeg

C00/4340/6

BCAB Lefel 3 Dyfarniad Hyfforddi Canwio Prydain

Cyfrwng Cymraeg

C00/4371/6

BCAB Lefel 4 Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad

Cyfrwng CymraegCity & Guilds

Mae City & Guilds wedi darparu'r wybodaeth ganlynol mewn perthynas â'i gynnig cyfrwng Cymraeg:

 1. Rhestr o'r cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg
 2. Gwybodaeth am gymwysterau sydd ar gael yn rhannol yn Gymraeg

Cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl y Cymhwyster

Gwybodaeth ychwanegol

C00/0288/6

City & Guilds Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0288/9

City & Guilds Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cyfathrebu (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0517/4

City & Guilds Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1)

Rhannol Gymraeg

C00/0737/3

City & Guilds Dyfarniad Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 1)

 

C00/0894/3

City & Guilds Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0288/7

City & Guilds Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0289/0

City & Guilds Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cyfathrebu (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0517/5

City & Guilds Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 2)

Rhannol Gymraeg

C00/0737/4

City & Guilds Dyfarniad Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 2)

 

C00/0288/8

City & Guilds Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0289/1

City & Guilds Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cyfathrebu (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0517/6

City & Guilds Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/0570/4

City & Guilds Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Sgiliau Adeiladu (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/0570/5

City & Guilds Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Adeiladu (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/0637/2

City & Guilds Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Cyflogadwyedd (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0641/7

City & Guilds Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Sgiliau Cyflogadwyedd (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/0642/3

City & Guilds Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Cyflogadwyedd (Mynediad 3)

Rhannol Gymraeg

C00/0737/5

City & Guilds Dyfarniad Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 3)

 

C00/0737/9

City & Guilds Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol (Mynediad 3)

 

C00/0104/0

City & Guilds Tystysgrif Lefel 1 mewn Cyflwyniad i'r Sector Gwallt a Harddwch

Cyfrwng Cymraeg

C00/0104/1

City & Guilds Diploma Lefel 1 mewn Cyflwyniad i'r Sector Gwallt a Harddwch

Rhannol Gymraeg

C00/0221/0

City & Guilds Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Gwasanaethau Bwyd a Diod Cyffredinol

Rhannol Gymraeg

C00/0230/7

City & Guilds Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Paratoi a Choginio Bwyd

Rhannol Gymraeg

C00/0311/3

City & Guilds Dyfarniad Lefel 1 mewn Gofalu am Geffylau yn Seiliedig ar Waith

Rhannol Gymraeg

C00/0311/4

City & Guilds Tystysgrif Lefel 1 mewn Gofalu am Geffylau yn Seiliedig ar Waith

Rhannol Gymraeg

C00/0311/5

City & Guilds Diploma Lefel 1 mewn Gofalu am Geffylau yn Seiliedig ar Waith

Rhannol Gymraeg

C00/0311/6

City & Guilds Diploma Lefel 1 mewn Gofalu am Geffylau yn Seiliedig ar Waith a Marchogaeth

Rhannol Gymraeg

C00/0569/5

City & Guilds Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu

Rhannol Gymraeg

C00/0569/9

City & Guilds Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu (Peintio ac Addurno)

Rhannol Gymraeg

C00/0570/2

City & Guilds Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu

Rhannol Gymraeg

C00/0570/7

City & Guilds Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu

Rhannol Gymraeg

C00/0570/8

City & Guilds Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu

Rhannol Gymraeg

C00/0587/6

City & Guilds Diploma Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol

Rhannol Gymraeg

C00/0587/9

City & Guilds Tystysgrif Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Wasanaethau Bwyd a Diod Proffesiynol

Rhannol Gymraeg

C00/0637/3

City & Guilds Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd

Cyfrwng Cymraeg

C00/0638/3

City & Guilds Diploma Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

Rhannol Gymraeg

C00/0638/4

City & Guilds Tystysgrif Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

Rhannol Gymraeg

C00/0638/5

City & Guilds Dyfarniad Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

Rhannol Gymraeg

C00/0642/5

City & Guilds Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd

Rhannol Gymraeg

C00/0711/8

City & Guilds Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Trin Gwallt a Barbro

Rhannol Gymraeg

C00/0736/7

City & Guilds Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

 

C00/0737/0

City & Guilds Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

 

C00/0737/6

City & Guilds Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

 

C00/0738/0

City & Guilds Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

 

C00/3906/0

City & Guilds Lefel 1 Dyfarniad mewn Astudiaethau Tir

Rhannol Gymraeg

C00/3927/4

City & Guilds Level 1 Certificate in Land-based Studies

Rhannol Gymraeg

C00/3927/5

City & Guilds Level 1 Diploma in Land-based Studies

Rhannol Gymraeg

C00/0105/8

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 i Ddefnyddwyr TG - (ITQ)

Rhannol Gymraeg

C00/0106/1

City & Guilds Diploma Lefel 2 i Ddefnyddwyr TG (ITQ)

Rhannol Gymraeg

C00/0202/0

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae (NVQ)

Rhannol Gymraeg

C00/0227/7

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Cyfrwng Cymraeg

C00/0229/4

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gwasanaethau Bwyd a Diod

Rhannol Gymraeg

C00/0229/5

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 2 mewn Cynhyrchu Bwyd a Choginio

Rhannol Gymraeg

C00/0230/9

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Paratoi a Choginio)

Rhannol Gymraeg

C00/0231/3

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol

Rhannol Gymraeg

C00/0287/0

City & Guilds Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Tai

Rhannol Gymraeg

C00/0359/0

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwaith Cynorthwyo mewn Ysgolion

Rhannol Gymraeg

C00/0359/4

City & Guilds Tystysgrif Lefel 2 mewn Cynorthwyo Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

Rhannol Gymraeg

C00/0456/7

City & Guilds Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Arwain a Thîm

Cyfrwng Cymraeg

C00/0497/8

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Arwain a Thîm

Cyfrwng Cymraeg

C00/0587/5

City & Guilds Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Gwasanaethau Bwyd a Diod Proffesiynol

Rhannol Gymraeg

C00/0587/8

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol

Rhannol Gymraeg

C00/0588/0

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gwasanaethau Bwyd a Diod Proffesiynol

Rhannol Gymraeg

C00/0621/9

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth Seiliedig ar Waith

Rhannol Gymraeg

C00/0630/4

City & Guilds Diploma Lefel 2  mewn Arwain Tîm

Cyfrwng Cymraeg

C00/0639/8

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid

Rhannol Gymraeg

C00/0640/3

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes

Rhannol Gymraeg

C00/0711/3

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt

Rhannol Gymraeg

C00/0711/4

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 2 mewn Barbro

Rhannol Gymraeg

C00/0736/8

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

 

C00/0737/1

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

 

C00/0737/7

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

 

C00/0738/1

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

 

C00/1238/4

City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

 

C00/1245/8

City & Guilds Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

 

C00/1253/4

City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

 

C00/4092/6

City & Guilds Foundation in Construction and Building Services Engineering (Level 2)

 

C00/4169/2

City & Guilds Progression in Construction (Level 2)

C00/4414/0

City & Guilds Core in Construction and Building Services Engineering (Level 2)

 

C00/0108/6

City & Guilds Tystysgrif NVQ Lefel 3 mewn Tai

 

C00/0345/3

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae (o'r Blynyddoedd Cynnar)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0529/9

City & Guilds Tystysgrif Lefel 3 mewn Eiriolaeth Annibynnol

 

C00/0530/0

City & Guilds Diploma Lefel 3 mewn Eiriolaeth Annibynnol

 

C00/0708/2

City & Guilds Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd Digidol)

 

C00/0106/0

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 i Ddefnyddwyr TG (ITQ)

Rhannol Gymraeg

C00/0109/7

City & Guilds Diploma Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth Seiliedig ar Waith

Rhannol Gymraeg

C00/0288/0

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Gallu yn yr Amgylchedd Gwaith

Rhannol Gymraeg

C00/0288/1

City & Guilds mewn Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol

Rhannol Gymraeg

C00/0288/2

City & Guilds Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol

Rhannol Gymraeg

C00/0288/5

City & Guilds Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Arbenigol ar gyfer Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

Rhannol Gymraeg

C00/0295/5

City & Guilds Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae (NVQ)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0351/3

City & Guilds Tystysgrif NVQ Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad

Rhannol Gymraeg

C00/0497/5

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Arwain a Rheoli

Cyfrwng Cymraeg

C00/0498/1

City & Guilds Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain a Rheoli

Cyfrwng Cymraeg

C00/0498/2

City & Guilds Diploma Lefel 3  mewn Arwain a Rheoli

Cyfrwng Cymraeg

C00/0600/5

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

Rhannol Gymraeg

C00/0601/2

City & Guilds Tystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

Rhannol Gymraeg

C00/0630/8

City & Guilds Diploma Lefel 3  mewn Rheoli

Cyfrwng Cymraeg

C00/0639/9

City & Guilds Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid

Rhannol Gymraeg

C00/0640/4

City & Guilds Lefel 3 Diploma mewn Gweinyddu Busnes

Rhannol Gymraeg

C00/0711/5

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt

Rhannol Gymraeg

C00/0711/6

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 3 mewn Barbro

Rhannol Gymraeg

C00/0736/9

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

 

C00/0737/2

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

 

C00/0737/8

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

 

C00/0738/2

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

 

C00/1193/7

City & Guilds Diploma Lefel 3 ar gyfer Rheolwyr

Rhannol Gymraeg

C00/1229/8

City & Guilds Lefel 3 mewn Egwyddorion Cyflawni Gweithredol

Rhannol Gymraeg

C00/1229/9

City & Guilds Lefel 3 mewn Cyflawni Gweithredol ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus

Rhannol Gymraeg

C00/1245/9

City & Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

 

C00/1253/5

City & Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

 

C00/1253/6

City & Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

 

C00/3845/9

City & Guilds Lefel 3 Tystysgrif mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol

Rhannol Gymraeg

C00/4462/5

City & Guilds Lefel 3 mewn Trawsnewid i Waith Chwarae

 

C00/0351/4

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad

Rhannol Gymraeg

C00/0618/7

City & Guilds Tystysgrif Lefel 4 mewn Addysg a Hyfforddiant

Rhannol Gymraeg

C00/0631/0

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 4 mewn Rheoli

Rhannol Gymraeg

C00/0640/5

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 4 mewn Gweinyddu Busnes

Rhannol Gymraeg

C00/0657/4

City & Guilds Diploma Lefel 4  mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli

Rhannol Gymraeg

C00/1249/8

City & Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

 

C00/1260/5

City & Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

C00/3933/4

City & Guilds Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

 

C00/3977/8

City & Guilds Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a gofal cymdeithasol

 

C00/4016/5

City & Guilds Lefel 4 Eiriolaeth annibynnol

 

C00/4016/6

City & Guilds Lefel 4 lleoli oedolion / cysylltu bywydau

 

C00/4016/9

City & Guilds Lefel 4 Ymarferydd gwasanaethau cymdeithasol

 

C00/0312/4

City & Guilds Diploma Estynedig Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal Plant, Dysgu a Datblygu (Rheoli) (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 

C00/0312/5

City & Guilds Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch i Oedolion) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0312/6

City & Guilds Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch i Blant a Phobl Ifanc) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0312/7

City & Guilds Diploma Estynedig Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal Plant, Dysgu a Datblygu (Ymarfer Uwch) (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 

C00/0312/8

City & Guilds Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Rheoli Gofal Preswyl Oedolion) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0312/9

City & Guilds Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Rheoli Oedolion) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0313/2

City & Guilds Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Rheoli Gofal Preswyl Plant a Phobl Ifanc) ar gyfer Cymru

 

C00/0313/3

City & Guilds Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Rheoli Plant a Phobl Ifanc) ar gyfer Cymru

 

C00/0495/9

City & Guilds Diploma Lefel 5 mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli

Cyfrwng Cymraeg

C00/0496/6

City & Guilds Dyfarniad Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli

Cyfrwng Cymraeg

C00/0496/9

City & Guilds Tystysgrif Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli

Cyfrwng Cymraeg

C00/0497/0

City & Guilds Diploma Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli

Cyfrwng Cymraeg

C00/0631/1

City and Guilds Diploma NVQ Lefel 5  mewn Rheoli ac Arwain

Cyfrwng Cymraeg

C00/1214/8

City & Guilds Level 5 Diploma in Playwork (NVQ)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1249/7

City & Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

 

C00/1260/7

City & Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

 

C00/3845/8

City & Guilds Lefel 5 Tystysgrif mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol

Rhannol Gymraeg

 

Cymwysterau newydd fydd ar gael yn fuan:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl y Cymhwyster

(Teitlau Cymraeg eto i’w cadarnhau)

 

C00/4169/3

City & Guilds Construction (Level 3) - Bricklaying

 

C00/4283/1

City & Guilds Construction (Level 3) - Site Carpentry

 

C00/4327/0

City & Guilds Construction (Level 3) - Dry Lining

 

C00/4327/1

City & Guilds Construction (Level 3) - Roof Slating and Tiling

 

C00/4327/2

City & Guilds Construction (Level 3) - Civil Operations - Groundworks

 

C00/4327/4

City & Guilds Construction (Level 3) - Timber Frame Erection

 

C00/4327/5

City & Guilds Construction (Level 3) - Architectural Joinery

 

C00/4327/6

City & Guilds Construction (Level 3) - Painting and Decorating

 

C00/4327/7

City & Guilds Construction (Level 3) - Solid Plastering

 

C00/4327/8

City & Guilds Construction (Level 3) - Wall and Floor Tiling

 

EAL

Mae EAL wedi darparu y wybodaeth ganlynol mewn perthynas â'i gynnig cyfrwng Cymraeg:

 1. Rhestr o'r cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd
 2. Gwybodaeth am gymwysterau fydd ar gael yn fuan drwy gyfrwng y Gymraeg

Cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl y Cymhwyster

Gwybodaeth ychwanegol

C00/0158/1

EAL Diploma Lefel 2 mewn Technoleg Peirianneg

 

C00/0279/9

EAL Diploma Lefel 3 mewn Technoleg Peirianneg Fecanyddol

 

C00/0335/3

EAL Diploma Lefel 2 mewn Mynediad at Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu

 

C00/0621/2

EAL Diploma NVQ Lefel 3 mewn Adeiladu Llinellau Uwchddaearol Peirianneg Rheilffordd

 

C00/4169/0

EAL Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2) Plymio a Gwresogi

 

 

Cymwysterau fydd ar gael yn fuan drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl y Cymhwyster

(Teitlau Cymraeg eto i’w cadarnhau)

 

Gwybodaeth ychwanegol

C00/4278/5

EAL Level 3 Building Services Engineering - Heating and Ventilating Installation

 

C00/4278/6

EAL Level 3 Building Services Engineering - Heating and Ventilating Craftsperson

 

C00/4278/7

EAL Building Services Engineering (Level 3) - Plumbing and Heating

 

C00/4278/8

EAL Level 3 Building Services Engineering – Electrotechnical Installation

 

TBC

EAL Level 2 Diploma in Practical Engineering

 

Highfield

Mae Highfield yn cynnig y cymwysterau canlynol drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl y Cymhwyster

Gwybodaeth ychwanegol

C00/1213/7

Highfield Lefel 2 Dyfarniad mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y Gweithle (RQF)

Cyfrwng Cymraeg

C00/3974/6

Highfield Level 2 Award in Food Safety for Catering (RQF)

Cyfrwng Cymraeg

C00/3974/7

Highfield Level 2 Award in Food Safety for Manufacturing (RQF)

Cyfrwng Cymraeg

C00/3974/9

Highfield Level 3 Award in Food Safety for Catering (RQF)

Cyfrwng Cymraeg

C00/3975/0

Highfield Level 3 Award in Food Safety for Manufacturing (RQF)

Cyfrwng Cymraeg

NCFE

Er nad yw NCFE yn cynnig cymwysterau cyfrwng Cymraeg, maent yn nodi eu bod yn barod i ystyried cynnig deunyddiau cyfrwng Cymraeg ar gais ac yn ddibynnol ar y galw.

Pearson

Cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl y Cymhwyster

Gwybodaeth ychwanegol

C00/0017/0

Pearson Edexcel Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0017/2

Pearson Edexcel Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cyfathrebu (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0751/3

Pearson BTEC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 1)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0017/3

Pearson Edexcel Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cyfathrebu (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0017/5

Pearson Edexcel Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0751/2

Pearson BTEC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 2)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0017/4

Pearson Edexcel Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cyfathrebu (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0017/9

Pearson Edexcel Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0751/4

Pearson BTEC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0751/5

Pearson BTEC Lefel Mynediad mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0728/9

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

 

C00/0729/0

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

 

C00/0729/1

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

 

C00/0729/2

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

 

C00/1159/1

Pearson BTEC Tystysgrif Lefel 1 mewn Workskills

 

C00/1159/2

Pearson BTEC Diploma Lefel 1 mewn Workskills

 

C00/1159/3

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Workskills

 

C00/0505/5

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

 

C00/0505/6

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

 

C00/0577/9

Pearson BTEC Diploma Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

 

C00/0631/5

Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

 

C00/0440/2

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwyddoniaeth Gymhwysol

Cyfrwng Cymraeg

C00/0440/3

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Cymhwyso Gwyddoniaeth

Cyfrwng Cymraeg

C00/0485/5

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Chwaraeon

Cyfrwng Cymraeg

C00/0485/6

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

Cyfrwng Cymraeg

C00/0485/8

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Busnes

Cyfrwng Cymraeg

C00/0485/9

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Peirianneg

Cyfrwng Cymraeg

C00/0486/6

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Cyfrwng Cymraeg

C00/0504/9

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Peirianneg

Cyfrwng Cymraeg

C00/0505/0

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Peirianneg

Cyfrwng Cymraeg

C00/0505/1

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Chwaraeon

Cyfrwng Cymraeg

C00/0505/2

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Chwaraeon

Cyfrwng Cymraeg

C00/0505/3

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Busnes

Cyfrwng Cymraeg

C00/0505/4

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Busnes

Cyfrwng Cymraeg

C00/0576/6

Pearson BTEC Dyfarniad Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Cyfrwng Cymraeg

C00/0576/9

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Lletygarwch

Cyfrwng Cymraeg

C00/0577/2

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Lletygarwch

Cyfrwng Cymraeg

C00/0577/3

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Cyfrwng Cymraeg

C00/0578/0

Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Busnes

Cyfrwng Cymraeg

C00/0578/4

Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Chwaraeon

Cyfrwng Cymraeg

C00/0579/0

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Cyfrwng Cymraeg

C00/0579/1

Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Cyfrwng Cymraeg

C00/0579/4

Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Peirianneg

Cyfrwng Cymraeg

C00/0631/3

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyfrwng Cymraeg

C00/0631/4

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyfrwng Cymraeg

C00/0661/2

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyfrwng Cymraeg

C00/0677/2

Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Rhannol Gymraeg

C00/0304/7

Pearson Edexcel Diploma Lefel 2 ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 

C00/0304/8

Pearson Edexcel Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0694/5

Pearson BTEC Tystysgrif Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwasanaeth Cwsmeriaid

 

C00/0729/3

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

 

C00/0729/4

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

 

C00/0729/5

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

 

C00/0729/6

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

 

C00/1159/6

Pearson BTEC Tystysgrif Lefel 2 mewn Workskills

 

C00/4204/9

Pearson BTEC Level 2 Diploma in Sports Industry Skills (Leading Childrens Sports Activities)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4205/0

Pearson BTEC Level 2 Diploma in Sports Industry Skills (Instructing Exercise in a Gym Environment)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4205/1

Pearson BTEC Level 2 Diploma in Sports Industry Skills (Instructing Circuit Training)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4205/2

Pearson BTEC Level 2 Diploma in Sports Industry Skills (Sport and Active Leisure Recreation Assistant)

Cyfrwng Cymraeg

C00/1159/7

Pearson BTEC Diploma Lefel 2 mewn Workskills

 

C00/1240/9

Pearson Edexcel Diploma NVQ Lefel 2 mewn Systemau Toi Pilenni Diddos (Adeiladu)

 

C00/0084/9

Pearson BTEC Diploma Ategol Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

 

C00/0249/8

Pearson BTEC Tystysgrif Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth

 

C00/0249/9

Pearson BTEC Diploma Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth

 

C00/0250/0

Pearson BTEC Diploma Ategol Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth

 

C00/0250/9

Pearson BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth

 

C00/0304/9

Pearson Edexcel Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0305/1

Pearson Edexcel Diploma Lefel 3 ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 

C00/0575/0

Pearson BTEC Diploma 90-credyd Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth

 

C00/0729/7

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

 

C00/0729/8

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

 

C00/0729/9

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

 

C00/0730/0

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

 

C00/0773/2

Pearson BTEC Tystysgrif Genedlaethol Lefel 3 mewn Busnes

Cyfrwng Cymraeg

C00/0773/4

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Genedlaethol Lefel 3 mewn Busnes

Cyfrwng Cymraeg

C00/0773/6

Pearson BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3 mewn Busnes

Cyfrwng Cymraeg

C00/1182/8

Pearson Edexcel Lefel 3 TAG Uwch mewn Technoleg Cerddoriaeth

 

C00/1182/9

Pearson Edexcel Lefel 3 TAG Uwch Gyfrannol mewn Technoleg Cerddoriaeth

 

C00/1205/3

Pearson BTEC Lefel 3 Tystysgrif Genedlaethol  mewn Teithio a Thwristiaeth

Cyfrwng Cymraeg

C00/1205/4

Pearson BTEC Lefel 3 Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Teithio a Thwristiaeth

Cyfrwng Cymraeg

C00/1205/7

Pearson BTEC Lefel 3 Tystysgrif Genedlaethol Estynedig mewn Teithio a Thwristiaeth

Cyfrwng Cymraeg

C00/2955/3

Pearson BTEC Level 3 Certificate in Advanced Manufacturing Engineering (Development Technical Knowledge)

Cyfrwng Cymraeg

C00/2955/5

Pearson BTEC Level 3 Award in Advanced Manufacturing Engineering (Development Technical Knowledge)

Cyfrwng Cymraeg

C00/2955/6

Pearson BTEC Level 3 Diploma in Advanced Manufacturing Engineering (Development Technical Knowledge)

Cyfrwng Cymraeg

C00/2955/8

Pearson BTEC Level 3 Extended Diploma in Advanced Manufacturing Engineering (Development Technical Knowledge)

Cyfrwng Cymraeg

C00/3941/4

Pearson BTEC Level 3 National 540 Diploma in Creative Media Practice

Cyfrwng Cymraeg

C00/3941/5

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma in Creative Media Practice

Cyfrwng Cymraeg

C00/3941/6

Pearson BTEC Level 3 National 540 Diploma in Art and Design Practice

Cyfrwng Cymraeg

C00/3941/7

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma in Art and Design Practice

Cyfrwng Cymraeg

C00/3941/8

Pearson BTEC Level 3 National Foundation Diploma in Performing Arts Practice

Cyfrwng Cymraeg

C00/3941/9

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma in Performing Arts Practice

Cyfrwng Cymraeg

C00/3942/0

Pearson BTEC Level 3 National Foundation Diploma in Production Arts Practice

Cyfrwng Cymraeg

C00/3942/1

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma in Production Arts Practice

Cyfrwng Cymraeg

C00/3942/2

Pearson BTEC Level 3 National Diploma in Travel and Tourism

Cyfrwng Cymraeg

C00/3942/3

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma in Travel and Tourism

Cyfrwng Cymraeg

C00/3942/4

Pearson BTEC Level 3 National Foundation Diploma in Sport and Outdoor Activities

Cyfrwng Cymraeg

C00/3942/5

Pearson BTEC Level 3 National Diploma in Sport and Outdoor Activities

Cyfrwng Cymraeg

C00/3942/6

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma in Sport and Outdoor Activities

Cyfrwng Cymraeg

C00/3942/7

Pearson BTEC Level 3 National Extended Certificate in Sporting Excellence and Performance

Cyfrwng Cymraeg

C00/3942/8

Pearson BTEC Level 3 National Diploma in Sporting Excellence and Performance

Cyfrwng Cymraeg

C00/3942/9

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma in Sporting Excellence and Performance

Cyfrwng Cymraeg

C00/3943/0

Pearson BTEC Level 3 National Extended Certificate in Sport and Fitness

Cyfrwng Cymraeg

C00/3943/1

Pearson BTEC Level 3 National Foundation Diploma in Sport and Fitness

Cyfrwng Cymraeg

C00/3943/2

Pearson BTEC Level 3 National Diploma in Sport, Fitness and Personal Training

Cyfrwng Cymraeg

C00/3943/3

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma in Sport, Fitness and Personal Training

Cyfrwng Cymraeg

C00/3943/4

Pearson BTEC Level 3 National Extended Certificate in Sports Coaching

Cyfrwng Cymraeg

C00/3943/5

Pearson BTEC Level 3 National Foundation Diploma in Sports Coaching and Development

Cyfrwng Cymraeg

C00/3943/6

Pearson BTEC Level 3 National Diploma in Sports Coaching and Development

Cyfrwng Cymraeg

C00/3943/7

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma in Sports Coaching and Development

Cyfrwng Cymraeg

C00/3943/8

Pearson BTEC Level 3 National Certificate in Uniformed Protective Services

Cyfrwng Cymraeg

C00/3943/9

Pearson BTEC Level 3 National Diploma in Uniformed Protective Services

Cyfrwng Cymraeg

C00/3944/0

Pearson BTEC Level 3 National Extended Certificate in Uniformed Protective Services

Cyfrwng Cymraeg

C00/3944/1

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma in Uniformed Protective Services

Cyfrwng Cymraeg

C00/3944/2

Pearson BTEC Level 3 National Foundation Diploma in Uniformed Protective Services

Cyfrwng Cymraeg

C00/4095/2

Pearson BTEC Level 3 Foundation Award in Advanced Manufacturing Engineering (Development Technical Knowledge)

Cyfrwng Cymraeg

C00/4104/0

Pearson BTEC Level 3 Foundation Diploma in Art, Design and Media Practice

Cyfrwng Cymraeg

C00/1169/0

Pearson Edexcel Diploma NVQ Lefel 3 mewn Estyllod (Adeiladu) (FfCCh)

 

C00/4103/9

Pearson BTEC Level 4 Foundation Diploma in Art, Design and Media Practice

Cyfrwng Cymraeg

C00/0305/2

Pearson Edexcel Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Arfer Uwch)

 

C00/0305/3

Pearson Edexcel Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheoli)

 

C00/0305/4

Pearson Edexcel Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Rheoli Oedolion) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0305/5

Pearson Edexcel Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Rheoli Gofal Preswyl Oedolion) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0305/6

Pearson Edexcel Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Arfer Uwch Oedolion) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0305/7

Pearson Edexcel Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch i Blant a Phobl Ifanc) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon

 

C00/0305/8

Pearson Edexcel Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Rheoli Plant a Phobl Ifanc) ar gyfer Cymru

 

C00/0305/9

Pearson Edexcel Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Rheoli Gofal Preswyl Plant a Phobl Ifanc) ar gyfer Cymru

 

RSL Awards

Mae gan RSL Awards un cymhwyster sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

Gwybodaeth ychwanegol

C00/3890/3

RSL Tystysgrif Lefel 2 ar gyfer Ymarferwyr Cerdd

Cyfrwng Cymraeg

UAL

Mae UAL wedi darparu'r wybodaeth ganlynol mewn perthynas â'i gynnig cyfrwng Cymraeg:

 1. Rhestr o gymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd drwy gyfrwng y Gymraeg
 2. Cymhwyster sydd yn dod i ben a’r cymhwyster fydd yn ei ddisodli
 3. Gwybodaeth am gymwysterau a fydd ar gael yn fuan drwy gyfrwng y Gymraeg

Cymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

Gwybodaeth ychwanegol

C00/1217/1

UAL Dyfarniad Lefel 2 mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Cyfrwng Cymraeg

C00/1217/3

UAL Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Cyfrwng Cymraeg

C00/1217/4

UAL Diploma Level 1 mewn Cerddoriaeth; Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Cyfrwng Cymraeg

C00/1217/9

UAL Dyfarniad Lefel 2 mewn gwneud printiau

Cyfrwng Cymraeg

C00/1218/0

UAL Dyfarniad Lefel 2 mewn Darlunio

Cyfrwng Cymraeg

C00/1218/6

UAL Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffotograffiaeth

Cyfrwng Cymraeg

C00/1218/7

UAL Dyfarniad Level 1 mewn Cerddoriaeth; Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Cyfrwng Cymraeg

C00/1219/0

UAL Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Perfformiad Cerddorol a Chynhyrchiad

Cyfrwng Cymraeg

C00/1220/4

UAL Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau

Cyfrwng Cymraeg

C00/1221/5

Lefel 2 Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigol

Cyfrwng Cymraeg

C00/1221/6

Lefel 3 Diploma mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth

Cyfrwng Cymraeg

C00/1221/7

Lefel 2 Dyfarniad mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigol

Cyfrwng Cymraeg

C00/1221/8

Lefel 2 Diploma mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth

Cyfrwng Cymraeg

C00/1222/0

Lefel 3 Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Cyfrwng Cymraeg

C00/1222/1

Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio

Cyfrwng Cymraeg

C00/1222/2

Lefel 3 Diploma mewn Celf a Dylunio

Cyfrwng Cymraeg

C00/1222/3

Lefel 2 Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Cyfrwng Cymraeg

C00/1222/4

Lefel 1 Dyfarniad mewn Celf; Dylunio ar Cyfryngau

Cyfrwng Cymraeg

C00/1222/5

Lefel 2 Diploma mewn Celf a Dylunio

Cyfrwng Cymraeg

C00/1222/6

Lefel 3 Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigol

Cyfrwng Cymraeg

C00/1222/7

Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigo

Cyfrwng Cymraeg

C00/1222/8

Lefel 2 Dyfarniad mewn Celf a Dylunio

Cyfrwng Cymraeg

C00/1222/9

UAL Diploma Lefel 1 mewn Celf: Dylunio a'r Cyfryngau

Cyfrwng Cymraeg

C00/3988/9

Lefel 4 Diploma Proffesiynol mewn Perfformio

Cyfrwng Cymraeg

C00/4381/6

Diploma Sylfaen Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Cyfrwng Cymraeg

C00/4381/7

Diploma Sylfaen Lefel 4 mewn Celf a Dylunio

Cyfrwng Cymraeg

C00/4385/0

UAL Lefel 3 Diploma mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu

Cyfrwng Cymraeg

C00/4385/1

UAL Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu

Cyfrwng Cymraeg

Cymhwyster sy'n dod i ben a'r cymhwyster fydd yn ei ddisodli:

Cymhwyster sydd yn dod i ben

Cymhwyster sydd yn ei ddisodli

C00/1221/9

UAL Astudiaethau Sylfaen Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

 

C00/4381/6

UAL Diploma Sylfaen Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

       

Mae'r cymwysterau canlynol yn cael eu datblygu ar hyn o bryd, a byddant ar gael yn fuan drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/1217/5

UAL Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Arfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

C00/1219/9

UAL Diploma Lefel 2 mewn Busnes Ffasiwn ac Adwerthu

C00/1220/2

UAL Dyfarniad Lefel 2 mewn Busnes Ffasiwn ac Adwerthu

C00/4392/2

Diploma Atodol Lefel 3 UAL yn y Celfyddydau Gweledol

C00/4404/2

Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Menter Greadigol

VTCT

Mae VTCT wedi darparu'r rhestr ganlynol o gymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

Gwybodaeth ychwanegol

C00/4243/0

VTCT (ITEC) Dyfarniad Lefel 1 mewn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Cyfrwng Cymraeg

C00/4217/3

VTCT (ITEC) Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal Haint (COVID-19) ar gyfer Therapi Harddwch a Gwasanaethau Ewinedd

Cyfrwng Cymraeg

C00/4217/4

VTCT (ITEC) Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal Haint (COVID-19) ar gyfer Therapïau Cyflenwol a Thylino Chwaraeon

Cyfrwng Cymraeg

C00/4155/4

VTCT (ITEC) Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal Haint (COVID-19) ar gyfer Gwasanaethau Trin Gwallt a Barbro

Cyfrwng Cymraeg

C00/4216/9

VTCT (ITEC) Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal Haint (COVID-19) ar gyfer Gwasanaethau Coluro

Cyfrwng Cymraeg

C00/0369/1

VTCT Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Astudiaethau Galwedigaethol - Gwallt a Harddwch (Mynediad 3)

Cyfrwng Cymraeg

C00/0079/1

VTCT Tystysgrif Lefel 1 mewn Cyflwyniad i'r Sector Gwallt a Harddwch

Cyfrwng Cymraeg

C00/0691/0

VTCT Tystysgrif Lefel 1 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid

Cyfrwng Cymraeg

C00/0198/3

VTCT Diploma Lefel 1 mewn Cyflwyniad i'r Sector Gwallt a Harddwch

Cyfrwng Cymraeg

C00/0353/4

VTCT Diploma Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Cyfrwng Cymraeg

C00/0353/2

VTCT Diploma Lefel 1 mewn Trin Gwallt

Rhannol Gymraeg

C00/0205/8

VTCT Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal Dermatitis Cyswllt

Cyfrwng Cymraeg

C00/0208/0

VTCT Dyfarniad Lefel 2 mewn Therapi Awriglaidd Thermol

Cyfrwng Cymraeg

C00/0206/9

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Barbro

Cyfrwng Cymraeg

C00/0210/5

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Technegau Arbenigol Harddwch

Cyfrwng Cymraeg

C00/0209/5

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Colur Cosmetig

Cyfrwng Cymraeg

C00/0208/2

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Technoleg Ewinedd

Cyfrwng Cymraeg

C00/0208/5

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Triniaethau Ewinedd

Cyfrwng Cymraeg

C00/0209/7

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Technegau Arbenigol Harddwch

Cyfrwng Cymraeg

C00/0540/8

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Astudiaethau Therapi Harddwch

Cyfrwng Cymraeg

C00/0326/3

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur Cyfryngau

Cyfrwng Cymraeg

C00/0208/9

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt Merched

Cyfrwng Cymraeg

C00/0210/9

VTCT Diploma NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch Cyffredinol

Cyfrwng Cymraeg

C00/0710/1

VTCT Diploma NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt

Cyfrwng Cymraeg

C00/0206/3

VTCT Dyfarniad Lefel 3 mewn Colur Cyfryngau

Cyfrwng Cymraeg

C00/0751/7

VTCT Tystysgrif Lefel 3 mewn Tylino Pen Indiaidd

Cyfrwng Cymraeg

C00/0209/9

VTCT Tystysgrif Lefel 3 mewn Tylino Swedaidd

Cyfrwng Cymraeg

C00/0482/8

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Aromatherapi

Cyfrwng Cymraeg

C00/0540/7

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Therapi Harddwch

Rhannol Gymraeg

C00/0209/2

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Triniaethau Therapi Harddwch

Rhannol Gymraeg

C00/0482/7

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Therapïau Cyflenwol

Cyfrwng Cymraeg

C00/1213/8

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Gwallt a Cholur Ffasiwn, Theatr a'r Cyfryngau

Cyfrwng Cymraeg

C00/0483/0

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Adweitheg

Cyfrwng Cymraeg

C00/0691/1

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon

Cyfrwng Cymraeg

C00/0237/8

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Effeithiau Arbennig Theatrig a Gwallt a Cholur Cyfryngau

Cyfrwng Cymraeg

C00/0353/5

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt Merched

Cyfrwng Cymraeg

C00/0211/1

VTCT Diploma NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch Cyffredinol

Cyfrwng Cymraeg

C00/0710/3

VTCT Diploma NVQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt

Cyfrwng Cymraeg

CBAC

Mae CBAC wedi darparu rhestr o gymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl y Cymhwyster

C00/0018/0

CBAC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu (Mynediad 3)

C00/0018/3

CBAC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu (Mynediad 2)

C00/0018/5

CBAC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif (Mynediad 2)

C00/0018/6

CBAC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu (Mynediad 1)

C00/0018/7

CBAC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif (Mynediad 1)

C00/0018/8

CBAC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif (Mynediad 3)

C00/0162/7

CBAC Tystysgrif Lefel 1 mewn Lladin Iaith

C00/0162/8

CBAC Tystysgrif Lefel 1 mewn Lladin Iaith a Gwareiddiad Rhufeinig

C00/0234/1

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Byw'n Annibynnol (Mynediad 2)

C00/0234/2

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Byw'n Annibynnol (Mynediad 3)

C00/0234/3

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Byw'n Annibynnol (Mynediad 2)

C00/0234/4

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Byw'n Annibynnol (Mynediad 3)

C00/0234/5

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0234/6

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cynnydd Personol (Mynediad 1)

C00/0234/7

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol (Mynediad 2)

C00/0234/8

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cynnydd Personol (Mynediad 1)

C00/0234/9

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Cynnydd Personol (Mynediad 1)

C00/0235/0

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol (Mynediad 2)

C00/0235/1

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0235/2

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Paratoi i Weithio (Mynediad 2)

C00/0235/3

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Paratoi i Weithio (Mynediad 3)

C00/0235/4

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Paratoi i Weithio (Mynediad 2)

C00/0235/5

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Paratoi i Weithio (Mynediad 3)

C00/0236/7

CBAC Tystysgrif Lefel 2 mewn Mathemateg Ychwanegol

C00/0410/3

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Mathemateg (Mynediad 3)

C00/0410/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2)

C00/0410/5

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad yn y Cyfryngau Creadigol, a'r Celfyddydau Perfformio (Mynediad 3)

C00/0410/6

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad yn y Cyfryngau Creadigol, a'r Celfyddydau Perfformio (Mynediad 2)

C00/0419/1

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Mathemateg (Mynediad 2)

C00/0419/2

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Mathemateg (Mynediad 2)

C00/0419/3

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Mathemateg (Mynediad 3)

C00/0419/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 3)

C00/0419/5

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 3)

C00/0419/6

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad yn y Cyfryngau Creadigol, a'r Celfyddydau Perfformio (Mynediad 2)

C00/0419/7

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad yn y Cyfryngau Creadigol, a'r Celfyddydau Perfformio (Mynediad 3)

C00/0429/8

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad yn y Dyniaethau (Mynediad 2)

C00/0429/9

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad yn y Dyniaethau (Mynediad 3)

C00/0430/0

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad yn y Dyniaethau (Mynediad 2)

C00/0430/1

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad yn y Dyniaethau (Mynediad 3)

C00/0430/2

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2)

C00/0430/3

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2)

C00/0430/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Saesneg Ychwanegol (Mynediad 2)

C00/0430/5

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Saesneg Ychwanegol (Mynediad 3)

C00/0430/6

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Saesneg Ychwanegol (Mynediad 2)

C00/0430/7

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Saesneg Ychwanegol (Mynediad 3)

C00/0430/8

CBAC Diploma Lefel Mynediad yn y Cyfryngau Creadigol a'r Celfyddydau Perfformio (Mynediad 2)

C00/0431/3

CBAC Diploma Lefel Mynediad yn y Dyniaethau (Mynediad 2)

C00/0431/4

CBAC Diploma Lefel Mynediad yn y Dyniaethau (Mynediad 3)

C00/0437/7

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Byw'n Iach a Ffitrwydd (Mynediad 2)

C00/0437/8

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Byw'n Iach a Ffitrwydd (Mynediad 3)

C00/0437/9

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Byw'n Iach a Ffitrwydd (Mynediad 2)

C00/0438/1

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Byw'n Annibynnol (Mynediad 2)

C00/0438/3

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Paratoi i Weithio (Mynediad 2)

C00/0462/2

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Ffrangeg Llafar: Addysg a Chyflogaeth (Mynediad 3)

C00/0462/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sbaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth (Mynediad 3)

C00/0462/5

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Almaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth (Mynediad 3)

C00/0462/6

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Eidaleg Llafar: Addysg a Chyflogaeth (Mynediad 3)

C00/0462/7

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Mandarin Llafar: Addysg a Chyflogaeth (Mynediad 3)

C00/0462/8

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Japaneeg Llafar: Addysg a Chyflogaeth (Mynediad 3)

C00/0463/9

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Ffrangeg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0464/0

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Almaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0464/1

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Eidaleg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0464/2

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sbaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0464/3

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Japaneeg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0464/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Mandarin Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0464/5

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Ffrangeg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

C00/0464/6

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Almaeneg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

C00/0464/7

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Eidaleg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

C00/0464/8

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sbaeneg Llafar:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

C00/0464/9

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Japaneeg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

C00/0465/0

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Mandarin Llafar:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

C00/0465/1

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Ffrangeg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0465/2

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Almaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0465/3

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Eidalg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0465/4

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sbaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0465/5

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Mandarin Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0465/7

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Ffrangeg Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0465/8

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Almaeneg Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0465/9

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Eidaleg Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0466/0

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sbaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0466/1

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Mandarin Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0468/7

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Ffrangeg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0468/8

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Almaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0468/9

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Eidalg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0469/0

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sbaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0469/2

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Mandarin Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0469/3

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Ffrangeg Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0469/4

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Almaeneg Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0469/5

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Eidaleg Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0469/6

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sbaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0469/8

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Mandarin Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0469/9

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Ffrangeg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0470/0

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Almaeneg Llafar:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0470/1

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Eidalg Llafar:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0470/2

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sbaeneg Llafar:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0470/4

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Mandarin Llafar:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0470/5

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Ffrangeg Ysgrifenedig:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0470/6

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Almaeneg Ysgrifenedig:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0470/7

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Eidaleg Ysgrifenedig:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0470/8

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sbaeneg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0471/0

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Mandarin Ysgrifenedig:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0471/1

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffrangeg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0471/2

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Almaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0471/3

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Eidalg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0471/4

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sbaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0471/6

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Mandarin Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0471/7

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffrangeg Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0471/8

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Almaeneg Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0471/9

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Eidaleg Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0472/0

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sbaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0472/2

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Mandarin Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0474/6

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffrangeg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0474/7

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Almaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0474/8

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Eidalg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0474/9

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Eidalg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0475/0

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sbaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0475/2

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Mandarin Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0475/3

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffrangeg Ysgrifenedig:  Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0475/4

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Eidaleg Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0475/5

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sbaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0475/7

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Mandarin Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0475/8

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffrangeg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0475/9

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Almaeneg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0476/0

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sbaeneg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0476/2

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Mandarin Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0476/3

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffrangeg Ysgrifenedig: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0476/4

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Eidaleg Ysgrifenedig: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0476/5

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sbaeneg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0476/7

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Mandarin Ysgrifenedig: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0476/8

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Almaeneg Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0476/9

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Almaeneg Ysgrifenedig: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0477/3

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

C00/0481/5

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (Cwrs Byr)

C00/0572/5

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Busnes Adwerthu

C00/0572/7

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Peirianneg

C00/0573/1

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig

C00/0573/2

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig

C00/0598/6

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig

C00/0649/6

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1)

C00/0649/9

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1)

C00/0650/0

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1)

C00/0650/1

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 2)

C00/0650/3

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 2)

C00/0650/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 3)

C00/0650/5

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 3)

C00/0650/6

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

C00/0650/7

CBAC Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

C00/0650/8

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

C00/0650/9

CBAC Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

C00/0651/0

CBAC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

C00/0651/1

CBAC Tystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

C00/0653/7

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 2)

C00/0658/2

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Twristiaeth

C00/0675/6

CBAC Cymhwyster Prosiect Estynedig Lefel 3

C00/0720/2

CBAC Diploma Cymhwysol Lefel 3 mewn Troseddeg

C00/0720/3

CBAC Tystysgrif Lefel 3 mewn Troseddeg

C00/0720/4

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Mathemateg

C00/0720/5

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Mathemateg - Rhifedd

C00/0721/2

CBAC Tystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru)

C00/0721/3

CBAC Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol/Sylfaen

C00/0721/6

CBAC Bagloriaeth Cymru Uwch

C00/0721/7

CBAC Tystysgrif Her Sgiliau Sylfaen/Genedlaethol (Bagloriaeth Cymru)

C00/0721/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Economeg

C00/0721/9

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Economeg

C00/0722/0

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

C00/0722/1

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Cymdeithaseg

C00/0722/2

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Busnes

C00/0722/3

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cymdeithaseg

C00/0722/4

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Busnes

C00/0722/5

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Cyfrifiadureg

C00/0723/0

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

C00/0723/2

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cyfrifiadureg

C00/0723/6

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Seicoleg

C00/0723/7

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Seicoleg

C00/0723/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Cemeg

C00/0723/9

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Ffiseg

C00/0724/0

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Bioleg

C00/0724/1

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Hanes

C00/0724/2

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Hanes

C00/0724/3

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Bioleg

C00/0724/4

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cemeg

C00/0724/5

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Ffiseg

C00/0724/6

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

C00/0724/7

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

C00/0724/8

CBAC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

C00/0724/9

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

C00/0725/0

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

C00/0725/1

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 1)

C00/0725/2

CBAC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

C00/0725/3

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 2)

C00/0725/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 3)

C00/0725/5

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

C00/0725/6

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

C00/0725/7

CBAC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

C00/0725/8

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol (Mynediad 3)

C00/0725/9

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

C00/0726/0

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

C00/0726/2

CBAC Diploma Lefel 3 mewn Gwyddor Bwyd a Maeth

C00/0726/3

CBAC Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwyddor Bwyd a Maeth

C00/0726/5

CBAC Lefel 3 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

C00/0779/1

CBAC Diploma Lefel 3 mewn Gwyddor Meddygol

C00/0779/2

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Daearyddiaeth

C00/0779/3

CBAC Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwyddor Meddygol

C00/0779/4

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Bwyd a Maeth

C00/0779/7

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Addysg Gorfforol

C00/0779/8

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Bioleg

C00/0779/9

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Cemeg

C00/0780/0

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Ffiseg

C00/0780/1

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Dyfarniad Sengl)

C00/0780/2

CBAC Lefel 1/Lefel 2 TGAU mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Dyfarniad Dwbl)

C00/0780/3

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Gwyddoniaeth (Dyfarniad Dwbl)

C00/0780/4

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

C00/0780/5

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Cerddoriaeth

C00/0780/6

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Addysg Gorfforol

C00/0780/7

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Daearyddiaeth

C00/0780/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Cerddoriaeth

C00/0780/9

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cerddoriaeth

C00/0791/3

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Drama a Theatr

C00/0791/4

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Drama a Theatr

C00/0791/5

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Drama

C00/0791/7

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Astudiaethau Crefyddol

C00/0791/8

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Daearyddiaeth

C00/0791/9

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Addysg Gorfforol

C00/0792/0

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth

C00/0792/1

CBAC Eduqas TGAU (9-1) Lefel 1/Lefel 2 mewn Lladin

C00/0792/2

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Astudiaethau Crefyddol

C00/0792/3

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Ffrangeg

C00/0792/4

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Ffrangeg

C00/0792/5

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Ffrangeg

C00/0796/5

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Almaeneg

C00/0796/6

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Sbaeneg

C00/0796/7

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Almaeneg

C00/0796/8

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Almaeneg

C00/0796/9

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Sbaeneg

C00/0797/0

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Sbaeneg

C00/1150/9

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 Y Creadigol a'r Cyfryngau

C00/1152/0

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Hanes

C00/1153/6

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Mathemateg

C00/1153/7

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Mathemateg Bellach

C00/1154/6

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Mathemateg - Rhifedd

C00/1155/5

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Busnes

C00/1157/4

CBAC Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Lletygarwch ac Arlwyo

C00/1157/5

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Gweithrediadau Digwyddiadau

C00/1157/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

C00/1157/9

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Cyfrifiadureg

C00/1158/0

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Addysg Gorfforol (Cwrs Byr)

C00/1160/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 yn y Gyfraith

C00/1165/3

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Astudio'r Cyfryngau

C00/1165/4

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Astudio'r Cyfryngau

C00/1166/7

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Dylunio a Thechnoleg

C00/1166/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Dylunio a Thechnoleg

C00/1167/3

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Astudiaethau Crefyddol

C00/1167/4

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Astudiaethau Crefyddol (Cwrs Byr)

C00/1169/9

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

C00/1173/7

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Mathemateg

C00/1173/8

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Mathemateg Bellach

C00/1174/1

CBAC Eduqas TGAU (9-1) Lefel 1/Lefel 2 mewn Electroneg

C00/1174/2

CBAC Eduqas TGAU (9-1) Lefel 1/Lefel 2 mewn Astudiaethau Ffilm

C00/1174/3

CBAC Eduqas TGAU (9-1) Lefel 1/Lefel 2 mewn Daeareg

C00/1174/4

CBAC Eduqas TAG Uwch Lefel 3 mewn Electroneg

C00/1174/5

CBAC Eduqas TAG Uwch Lefel 3 mewn Daeareg

C00/1174/6

CBAC Eduqas TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Daeareg

C00/1174/7

CBAC Eduqas TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Astudiaethau Ffilm

C00/1174/8

CBAC Eduqas TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Electroneg

C00/1175/1

CBAC Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Cyfathrebu Busnes Byd-Eang (Ffrangeg)

C00/1176/4

CBAC Eduqas TGAU (9-1) Lefel 1/Lefel 2 mewn Cymdeithaseg

C00/1177/1

CBAC Lefel 3 Tystysgrif Gymhwysol mewn Twristiaeth

C00/1177/2

CBAC Diploma Cymhwysol Lefel 3 mewn Twristiaeth

C00/1177/3

CBAC Lefel 3 Tystysgrif Gymhwysol mewn Busnes

C00/1177/4

CBAC Diploma Cymhwysol Lefel 3 mewn Busnes

C00/1177/7

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Law

C00/1177/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn GCh Cymhwysol

C00/1177/9

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn TGCh

C00/1178/2

CBAC Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Cyfathrebu Busnes Byd-Eang (Almaemeg)

C00/1178/3

CBAC Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Cyfathrebu Busnes Byd-Eang (Sbaeneg)

C00/1178/9

CBAC Eduqas TAG Uwch Lefel 3 mewn Astudiaethau Ffilm

C00/1179/5

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Dylunio a Thechnoleg

C00/1186/3

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Astudio'r Cyfryngau

C00/1186/8

CBAC Lefel 3 Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio

C00/1189/3

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn GCh Cymhwysol

C00/1189/4

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn TGCh

C00/1237/9

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Dyfarniad Dwbl)

C00/1238/5

CBAC Lefel 2 Gofal Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

C00/1239/1

CBAC Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi

C00/1249/4

CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

C00/1249/6

CBAC Lefel 3 Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad: Ymarfer a Theori

C00/1253/1

CBAC Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau

C00/1253/2

CBAC Lefel 3 Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau

C00/1253/3

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

C00/3685/2

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Dyfarniad Sengl)

C00/3716/2

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

C00/3725/4

CBAC Lefel 3 Tystysgrif mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau

C00/3963/5

Dyfarniad Llwybr Mynediad mewn Cymraeg Gwaith CBAC (Mynediad 3)

C00/3963/6

Dyfarniad Llwybr Lefel 1 Cymraeg Gwaith CBAC

C00/3963/7

Dyfarniad Llwybr Lefel 2 Cymraeg Gwaith CBAC

C00/3963/8

Dyfarniad Llwybr Lefel 3 Cymraeg Gwaith CBAC

C00/3965/5

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Amgylchedd Adeiledig

C00/3982/6

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Amgylchedd Adeiledig

C00/4040/5

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Technoleg Digidol

C00/4243/2

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Amgylchedd Adeiledig

C00/4322/1

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Technoleg Digidol

C00/4394/6

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2)

C00/4451/6

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Technoleg DigidolYMCA

Yn hytrach na gwneud cymwysterau penodol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, mae YMCA yn agored i ystyried yr opsiwn o gynnig cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg yn dilyn cais gan ganolfan.

Nid yw'r dudalen hwn yn cynnwys cymwysterau sydd ar gael yn Gymraeg yn unig, megis cymwysterau Cymraeg iaith.

Ar gyfer cymwysterau gan gyrff dyfarnu sydd heb eu cynnwys yn y bwletin hwn, gellir gweld y wybodaeth iaith berthnasol ar gronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW) www.qiw.wales.