Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Meini Prawf Cydnabod ar gyfer dyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG

Llythyr i bob Swyddog Cyfrifol ynghylch cyflwyno ein Meini Prawf Cydnabod ar gyfer dyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG, yn ogystal a'r Rheolau am Geisiadau

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 5 Awst, 2019

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch Datganiad Cydymffurfiaeth 2019

Mae'r llythyr hwn yn nodi manylion proses Datganiad Cydymffurfiaeth 2019 ar gyfer cyrff dyfarnu

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 24 Mai, 2019

Llythyr at gyrff dyfarnu am Bolisi Cosbau Ariannol, 13.05.19

Mae'r llythyr hwn yn trafod cyhoeddi ein Polisi Cosbau Ariannol a'r ymgynghoriad cysylltiedig

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 13 Mai, 2019

Pecyn Gwneud Cais am Grant Cymorth y Gymraeg

Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2019-20

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 22 Mawrth, 2019

Diwygio'r cwricwlwm a chymwysterau yng Nghymru

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol cyrff dyfarnu ynghylch diwygio cwricwlwm TGAU.

Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 8 Tachwedd, 2018