Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Fframwaith Rheoleiddio Eithriadol ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol

Mae’r llythyr yn cynnwys gwybodaeth amdano ein Fframwaith Rheoleiddio Eithriadol ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol (Amodau, Gofynion a Chanllawiau) a fydd yn aros yn ei le yn ystod pandemig Covid-19.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 3 Mehefin, 2020

Amserlen Cofnodi Cymwysterau 2019-2020 DIWYGIEDIG Mai 2020

Amserlen adrodd data ddiwygiedig ar gyfer 2019/20

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 27 Mai, 2020

Newidiadau i Amod A2 a'n Meini Prawf Cydnabod - Sefydliad yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) neu’r Ardal Fasnach Rydd Ewropeaidd (EFTA)

Llythyr a anfonwyd at Swyddogion Cyfrifol ar 19 Mai 2020 ynghylch Newidiadau i Amod A2 a'n Meini Prawf Cydnabod - Sefydliad yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) neu’r Ardal Fasnach Rydd Ewropeaidd (EFTA)

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 19 Mai, 2020

Llythyr at bob Swyddog Cyfrifol ynghylch y Grant Cymorth i’r Gymraeg

Llythyr at yr holl Swyddogion Cyfrifol ynghylch y broses ymgeisio am y Grant Cymorth Iaith Gymraeg

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 17 Ebrill, 2020

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch dynodiad

Mesurau dros dro wedi'u cyflwyno

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 1 Ebrill, 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11