Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Contractau dysgu seiliedig ar waith Llywodraeth Cymru: trosglwyddiad posibl ymgeiswyr rhwng darparwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrthym, yn dilyn dyfarnu contractau ar gyfer darparwyr dysgu seiliedig ar waith ar gyfer 2021/22 yn ddiweddar, fod nifer y darparwyr arweiniol wedi cael ei ostwng.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 21 Mehefin, 2021

Llythyr i Swyddogion Cyfrifol mewn perthynas â Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3)

Penderfynu i Gyfyngu a chyfle tendro

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 8 Mehefin, 2021

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch Datganiad Cydymffurfiaeth 2021

Mae'r llythyr hwn yn nodi manylion proses Datganiad Cydymffurfiaeth 2021 ar gyfer cyrff dyfarnu.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 26 Mai, 2021

Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol Cymwysterau Cymru

Cyfleoedd asesu ychwanegol

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 18 Mai, 2021

Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol Cymwysterau Cymru

Rydym wedi cyhoeddi ein Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol (Amodau, Gofynion a Chanllawiau).

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 27 Ebrill, 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15