Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch Grwpiau Cymwysterau Sector

Fe'ch gwahoddir i ymuno â'n Grwpiau Cymwysterau Sector, a gynhelir yr hydref hwn.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 16 Medi, 2022

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch cyflwyno’r Cynnig Cymraeg

Cyhoeddi’r Cynnig Cymraeg: Cyflwyno’r Cynnig Gweithredol yn y System Gymwysterau (pecyn adnoddau ar gyfer cyrff dyfarnu)

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 3 Awst, 2022

Dynodi at ddibenion penodol – Newidiadau i QiW

Anfonwyd y llythyr hwn at gyrff dyfarnu ynghylch y newidiadau a wnaed i QiW ar gyfer Dynodi at ddibenion penodol.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 3 Awst, 2022

Llythyr yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ein hymagwedd at ddynodi cymwysterau mewn adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu

Anfonwyd y llythyr hwn at Swyddogion Cyfrifol cyrff dyfarnu sydd â chymwysterau a ddynodwyd ym maes pwnc is-sector 5.2 (“Adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledig: adeiladu”).

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 1 Awst, 2022

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch cyhoeddi ein Hadolygiad Sector Cam 2 Amaethyddiaeth, Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid

Mae’r llythyr hwn yn hysbysebu cyrff dyfarnu ein bod ni wedi cyhoeddi ein hadroddiad ar yr adolygiad sector cam 2 o gymwysterau amaethyddiaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 19 Gorffennaf, 2022