Fforwm i Gyrff Dyfarnu 2021

Eleni cynhaliwyd ein chewched Fforwm Cyrff Dyfarnu Blynyddol a'i nod oedd darparu gwybodaeth a mewnwelediad ar flaenoriaethau allweddol Cymwysterau Cymru.

Wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer ein Cyrff Dyfarnu cydnabyddedig yng Nghymru, roedd agenda brysur wedi'i chynllunio nid yn unig i hysbysu, ond hefyd i ennyn hyder yn y system gymwysterau a chymwysterau yng Nghymru

Cawsom gyflwyniadau gan siaradwyr o Gymwysterau Cymru a Llywodraeth Cymru. 

Yn y digwyddiad, dysgodd ein mynychwyr:

  • sut mae'r cwricwlwm yng Nghymru yn newid a sut y gallwch gymryd rhan.
  • sut y gallwch gefnogi pobl sy'n dysgu yng Nghymru drwy ddiwygio cymwysterau ôl-16.
  • y diweddaraf am sefydlu'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil.

Gwelwch isod y sleidiau a recordiad o’r digwyddiad.