Cyhoeddiadau sydd i ddod

Dyddiadau cyhoeddiadau ystadegol

Isod, ceir dyddiadau dros dro ar gyfer cyhoeddiadau ystadegol sydd ar y gweill yng Nghymru:

Teitl y cyhoeddiad

Dyddiad rhyddhau

Trefniadau mynediad ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch i Gymru: blwyddyn academaidd 2019/20

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, gwnaed y penderfyniad i ganslo'r cyhoeddiad hwn gan nad yw bellach yn ddilys.

Wedi’i ganslo

Ystyriaeth arbennig ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2020

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, gwnaed y penderfyniad i ganslo'r cyhoeddiad hwn gan nad yw bellach yn ddilys.

Wedi’i ganslo

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Haf - Medi 2020) i Gymru

26 Tachwedd 2020

Cofrestriadau dros dro TGAU a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2 mis Tachwedd ar gyfer Cymru 2020

3 Rhagfyr 2020

Apeliadau ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru 2019/20

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, gwnaed y penderfyniad i gyhoeddi'r cyhoeddiad hwn yn gynharach.

 

10 Rhagfyr 2020

Adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2020

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, gwnaed y penderfyniad i ganslo'r cyhoeddiad hwn gan nad yw bellach yn ddilys.

Wedi’i ganslo

Camymddwyn ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau 2019/20

17 Rhagfyr 2020

Adroddiad blynyddol ar y farchnad gymwysterau: blwyddyn academaidd 2019/20

Chwefror 2021

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2021) i Gymru

Chwefror 2021

Apeliadau ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru 2019/20

Ebrill 2021

Cofrestriadau dros dro ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2021

Mai 2021

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2021) i Gymru

Mehefin2021

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill - Mehefin 2021) i Gymru

Medi 2021

Canlyniadau Lefel Canolfan: Haf 2021

Medi 2021

Cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch i Gymru: blwyddyn academaidd 2019-20

Tachwedd 2021

Ystyriaeth arbennig ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: Blwyddyn academaidd 2020/21

Tachwedd 2021

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Haf - Medi 2021) i Gymru

Tachwedd 2021

Bydd Ofqual yn parhau i gyhoeddi ystadegau am gymwysterau cyffredinol i Gymru yn y flwyddyn academaidd 2016-17. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch y cyhoeddiadau hyn yma.