Gweithdrefnau

Mae'r dogfennau hyn yn amlinellu gofynion rheoleiddio gweithdrefnol. Caiff rhai meini prawf rheoleiddiol eu cymhwyso'n gyffredinol ac mae rhai yn gymwys i gymwysterau penodol.

Gweithdrefnau Cyffredinol

Rheolau am Geisiadau i Gydnabod Cyrff Dyfarnu 
Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r gweithdrefnau ar gyfer Cydnabod Corff ac mae'n gymwys i unrhyw gorff dyfarnu sydd am wneud cais i gael ei gydnabod gennym ac i gael ei gymwysterau wedi'u rheoleiddio yng Nghymru. 

Rheolau am Geisiadau  i Ddynodi Cymwysterau
Mae'r ddogfen hon yn nodi'r gweithdrefnau ar gyfer Cymeradwyo a Dynodi ac mae'n gymwys i gyrff dyfarnu cydnabyddedig sydd am wneud cais i gymhwyster gael ei gymeradwyo neu ei ddynodi.

Gweithdrefnau Cymhwyster Benodol

Rheolau am Geisiadau am gydnabyddiaeth i ddyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG
Mae'r ddogfen hon wedi'i hanelu at unrhyw gorff dyfarnu cydnabyddedig sy'n awyddus i wneud cais am gydnabyddiaeth i ddyfarnu cymwysterau TGAU / TAG. Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â'r Meini Prawf Cydnabod ar gyfer dyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG.

Y Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi
Mae hyn yn gyfle i glywed dadl bod corff dyfarnu wedi methu â chydymffurfio â'n gofynion, neu eu gweithdrefnau eu hunain, ar gyfer ymdrin ag apeliadau sy'n ymwneud â dyfarnu cymwysterau TGAU, TGAU a Thystysgrifau Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru.

Mae'r gweithdrefnau EPRS i'w gweld yma.