Tîm Ymgysylltu Strategol

Mae Tîm Ymgysylltu Strategol Cymwysterau Cymru yn dîm rhanbarthol sy'n cynnal perthynas agos â swyddogion arholiadau, athrawon a chanolfannau Therapi Lleferydd ac Iaith yng Nghymru.

Mae'r tîm yn meithrin dealltwriaeth a gwybodaeth canolfannau o gymwysterau a'r system arholiadau yng Nghymru ac yn cefnogi swyddogion arholiadau, er mwyn sicrhau cywirdeb ac effeithlonrwydd wrth weinyddu arholiadau a chymwysterau yn ddiogel.

Mae'r tîm yn gyswllt uniongyrchol rhwng Cymwysterau Cymru a'r canolfannau sy'n darparu'r cymwysterau a reoleiddir gan y sefydliad. Mae'n trefnu ymweliadau â chanolfannau ac yn cyfathrebu'n uniongyrchol â staff y canolfannau, gan ddarparu gwybodaeth glir a chryno ynghyd ag arweiniad a chyngor ymarferol wyneb -yn- wyneb.

Gallwch gysylltu â'r tîm ar TimMA@cymwysteraucymru.org