Grantiau a Ddyfarnwyd 2021/2022

Grant

Derbynnydd

Dyddiad Dyfarnu

Gwerth

Pwrpas

Statws Grant

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22: £292,364

Agored

Gorff-21

≤£16,098

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22: £292,364 

Chartered Institute of Housing

Gorff-21

≤£6,000

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22 a 2021/23: £292,364

City & Guilds

Gorff-21

≤£131,898

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22: £292,364

EAL

Gorff-21

≤£14,810

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22: £292,364

Pearson

Gorff-21

≤£72,494

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22: £292,364

CBAC

Gorff-21

≤£39,544

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22: £292,364

1st4Sport

Gorff-21

≤£11,520

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Cyflawn

Grant Cymorth i’r Gymraeg Pwrpas yr elfen hon o'r grant yw cefnogi cyfieithu papurau asesu byw ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol diwygiedig i'w dyfarnu yng Nghymru yn unig. Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22: £263,491

CBAC

Tach-21

≤£263,491

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi cyflwyno Cymwysterau Cyffredinol yn ddwyieithog. 

Dyfarnwyd

Grant Cymraeg i Oedolion: Rhoddir y grant hwn i CBAC yn unig i gefnogi arholiadau Cymraeg i Oedolion a ddarperir ledled Cymru. Bydd y cyllid yn cefnogi datblygiad asesiadau, sicrhau ansawdd, staffio, datblygu adnoddau a'r costau gweinyddol cysylltiedig, costau arholiadau gweithredol a'r gost yr eir iddi wrth gefnogi'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg. Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21:  £200,000

CBAC

Gorff-21

≤£200,000

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi cyflwyno arholiadau Cymraeg i Oedolion. 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth Diwygio Cymwysterau: Helpu i brynu trwyddedau sy'n ofynnol ar gyfer rhaglen DPP ar gyfer y cymwysterau TGAU a TAG Technoleg Ddigidol newydd. Cyfanswm yr arian sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol

 20/21: £1192

 

Prifysgol Abertawe (Technocamps)

Meh-21

≤£1192

Bydd yr arian grant yn helpu i brynu trwyddedau sy'n ofynnol ar gyfer rhaglen DPP ar gyfer y cymwysterau TGAU a TAG Technoleg Ddigidol newydd.

 

Dyfarnwyd

Cymwysterau Grant Cymorth i’r Gymraeg Cystadleuol 2021/2022