Ein gwaith

Rydym yn rheoleiddio cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Rydym yn gwneud hyn drwy gydnabod cyrff dyfarnu, archwilio cymwysterau a monitro eu gweithgarwch er mwyn sicrhau eu bod yn gweithredu mewn modd teg a chyson, a'u bod yn cydymffurfio â rheoliadau. Rydym hefyd yn cydweithio â hwy i gynnal safonau cymwysterau a sicrhau bod gan y cyhoedd hyder yn y system gymwysterau yng Nghymru.