Cymorth a chefnogaeth

Rydym yn deall y gall hen fod yn gyfnod llawn straen i ddysgwyr rhieni, athrawon - yn wir i bawb sy'n ymwneud ag addysg ar hyn o bryd. Rydym wedi casglu’r wybodaeth ganlynol at ei gilydd i'ch helpu i ddod o hyd i'r cymorth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch.

  

Hwb yw porth Llywodraeth Cymru lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth am gwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim. Mae yno hefyd lwyth o wybodaeth ddefnyddiol sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth gyfrinachol. 

  

Mae gan CBAC adran ar eu gwefan lle gallwch gael yr holl gymorth sydd ei angen arnoch – gan gynnwys mynediad at gyngor lles, ac awgrymiadau defnyddiol i helpu i gadw dysgu gartref ar y trywydd iawn.  

  

Mae gan Mind Cymru adran benodol ar eu gwefan sy'n cynnwys gwybodaeth i bobl ifanc 11-18 oed. Fel un o'r prif sefydliadau iechyd meddwl yn y wlad, mae Mind yn deall eich anghenion ac mae yno i ddarparu cyngor a chymorth cyfrinachol. 

  

Mae gan Estyn adran bwrpasol sy'n cefnogi lles a dysgu yn ystod COVID-19, gan ddefnyddio enghreifftiau a ddarperir gan ysgolion uwchradd ledled Cymru. 

  

Mae Education Support yn deall bod penaethiaid dan straen enfawr wrth ymateb i ganllawiau newidiol, tra'n sicrhau bod staff a myfyrwyr yn ddiogel. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu'r gwaith o dreialu dau fath o gymorth lles i benaethiaid sy'n cynnig cymorth cymheiriaid i gymheiriaid ar-lein a goruchwyliaeth unigol ar sail un-i-un dros y ffôn a ddarperir gan gwnselwyr achrededig. 

Gallwch hefyd fynd i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin i gael gwybodaeth am sut y bydd cymwysterau'r haf hwn yn cael eu graddio.