Adnoddau 2021

Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i helpu i esbonio'r prosesau dyfarnu graddau ar gyfer haf 2021.

Mae'r adnoddau hyn ar gyfer canolfannau a rhanddeiliaid ehangach yn rhoi trosolwg o wahanol agweddau ar y prosesau eleni. 

Canllaw i ddysgwyr 'Cymwysterau 2021 – y cyfan sydd angen i chi ei wybod'

           

Haf 2021: canllaw adolygiadau ac apeliadau. Gallwch ddarllen a gwylio mwy yma.
 

 

Dyma rai o'r ffeithiau allweddol am ddyfarnu graddau yr haf hwn

 

Deall Graddau TGAU, UG a Safon Uwch a Bennir gan Ganolfan

 

Dyfarnu Cymwysterau Galwedigaethol