Yr hyn y mae canlyniadau yn ei olygu ar gyfer ceisiadau prifysgol

Mae prifysgolion ledled y DU yn ymwybodol o’r trefniadau ar gyfer asesu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yr haf hwn. Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio’n agos gyda’r sector Addysg Uwch i sicrhau nad yw’r myfyrwyr sydd am symud ymlaen i addysg uwch dan anfantais oherwydd y pandemig byd-eang.

Gofynnwyd i brifysgolion beidio â gweithredu ar raddau dros dro, felly os ydych yn ddysgwr yng Nghymru sy’n gobeithio astudio cwrs mewn addysg uwch yn yr hydref, gofynnir i chi beidio â chysylltu â phrifysgolion nes bod eich gradd derfynol yn cael ei dyfarnu.

Os ydy eich graddau terfynol ym mis Awst yn is na’r hyn sydd ei angen arnoch i gael mynediad i’r cwrs prifysgol o’ch dewis, peidiwch â phoeni. Mae’n bwysig siarad â’ch prifysgol a/neu UCAS. Mae prifysgolion yn aml yn derbyn ymgeiswyr sydd â chanlyniadau sydd yn is na’u cynnig gwreiddiol. Byddant yn gallu eich cynghori.

Cewch fwy o wybodaeth ar wefan UCAS