Adolygiadau ac apeliadau mewn canolfannau

Adolygiadau ac apeliadau mewn canolfannau 2021

Yn y ddogfen hon, cewch wybodaeth i ddysgwyr, rhieni a gofalwyr ynghylch adolygiadau ac apeliadau mewn canolfannau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch CBAC a Thystysgrifau Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru sydd wedi’u cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru ar gyfer haf 2021.

 

EPRS

Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon yn dilyn apêl i CBAC, gallwch ofyn i ni am Wasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (EPRS 2021) i adolygu'r apêl a gynhaliwyd a phenderfynu a yw'n fwy tebygol na pheidio bod CBAC wedi dilyn ei weithdrefnau ei hun yn gywir ac yn gyson.

Ni fydd EPRS 2021 yn adolygu a yw ysgol neu goleg wedi cydymffurfio â'i pholisïau a'i gweithdrefnau ei hun neu'r rhai a osodwyd gan CBAC iddo ei ddilyn - mae hyn yn digwydd yng Ngham 2 y broses apelio gan CBAC. Ni fydd EPRS 2021 ychwaith yn adolygu cywirdeb y penderfyniad graddio ac ni fydd yn newid unrhyw raddau.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y broses adolygu ac apelio canolfannau ar gyfer haf 2021 yma a gwybodaeth am y Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (EPRS) 2021 yma. Dylid cyflwyno ceisiadau EPRS ar y ffurflen hon.

Mae mwy o wybodaeth am y broses adolygiadau canolfan ac apeliadau ar gyfer haf 2021 ar gael yma a gwybodaeth ar y Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi 2021 yma. Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais.