Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflenwi

Mae'r Grwp Cynghori Dylunio a Chyflewni dan gadeiryddiaeth Geraint Rees, yn cynnwys penaethiaid ac arweinwyr colegau.

Mae’r grŵp wedi’i sefydlu gan Lywodraeth Cymru er mwyn datblygu cynigion ymarferol a allai gyflawni polisi’r Gweinidog Addysg ar gymwysterau yn 2021. 

Byddant yn ystyried materion ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a gymeradwywyd yng Nghymru, ac yn edrych yn fanwl ar y model asesu ar gyfer Haf 2021. 

Mae Cymwysterau Cymru yn sylwedydd ar y grŵp hwn, ochr yn ochr â CBAC, ac yn darparu cyngor ac arweiniad.