Y farn arbenigol

Rydym wedi cael cymorth arbenigwyr ledled y busnesau teithio, twristiaeth, lletygarwch ac arlwyo i helpu ein hymchwil i'r cymwysterau sydd ar gael yn y sector.

Yn yr adran hon gallwch glywed yr hyn y mae llawer o'r arbenigwyr hynny'n ei ddweud am y prosiect.

Eric Couturier, Dirprwy Bennaeth Arlwyo, Lletygarwch a Gweithgynhyrchu Bwyd yng Ngholeg Caerdydd a Vale

Paula Ellis, Rheolwr Cyffredinol Grŵp Retreats Ltd

Phil Raynsford, Cyfarwyddwr Phil Raynsford Associates

Sharon Lusher, Cadeirydd Partneriaeth Twristiaeth a Sgiliau Cymru

Richard Bond, Sylfaenydd Sol Consulting

Tracy Israel, Pennaeth Dysgu a Datblygu, Celtic Collection