Y stori hyd yn hyn

Ar ddiwedd 2019, gwnaethom ymgynghori ar sut y dylem fynd ati i gytuno sut y dylai cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 16 oed newid yn y dyfodol.

Cynhaliwyd ein hymgynghoriad ar-lein o 18 Tachwedd 2019 tan 7 Chwefror 2020. 

Yn ein hymgynghoriad, nodwyd ein gweledigaeth ar gyfer cymwysterau yn y dyfodol. Cynigiwyd set o egwyddorion arweiniol a ddylai lywio'r ystod o gymwysterau i bobl ifanc 16 oed yn y dyfodol. Fe ofynnon ni hefyd am beth a ddylai ddigwydd gyda chymwysterau TGAU a'r Dystysgrif Her Sgiliau. 

Comisiynwyd Arad, darparwr ymchwil annibynnol, i gynnal ein hymgynghoriad ac i ddadansoddi'r ymatebion iddo. Mae dolen i ddogfennau allweddol i'w gweld isod.

                    

 

                 

Isod, gallwch ddarllen am ein penderfyniadau yn dilyn yr ymgynghoriad a'n cyngor i'r Gweinidog Addysg ar y dull gweithredu y byddwn yn ei ddefnyddio i ystyried a chytuno ar sut y dylai cymwysterau newid yn y dyfodol.