Dweud Eich Dweud

Mae cymwysterau TGAU yng Nghymru yn newid

Rydym wrthi’n creu set newydd sbon o gymwysterau TGAU fydd yn gwireddu uchelgais Cwricwlwm newydd Cymru ac yn cwrdd ag anghenion dysgwyr y dyfodol. Rhwng 4 Hydref a 14 Rhagfyr rydym yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer 26 cymhwyster newydd. TGAU yn bennaf, ac ambell i gymhwyster ategol. 

Rydym yn hyderus y bydd cynnwys a threfniadau asesu y cymwysterau newydd hyn yn helpu ysgolion i gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru yn llwyddiannus ac yn paratoi dysgwyr ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith. 

Ymunwch â ni ar gyfer ein gweminar lansio i gael trosolwg o'r cynigion TGAU drafft, sy'n rhoi gwybodaeth ar Beth a Sut y bydd dysgwyr yn cael eu hasesu o 2025.  

Rydym hefyd yn cynnal cyfres o weminarau Meysydd Dysgu a Phrofiad i gefnogi’r ymgynghoriad. 

Mae rhestr lawn o’r digwyddiadau i’w gweld isod, gallwch gofrestru drwy ddilyn y ddolen:

 

 

Gweminar lansio ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol 

06/10/22 

15:30 – 16:30 

Gweminar Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu – Ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol 

12/10/22 

16:00 – 17:00 

Gweminar Gwyddoniaeth – Ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol  

13/10/22 

16:00 – 17:00 

Gweminar Iechyd a Lles – Ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol  

17/10/22 

15:30 – 16:30 

Gweminar Mathemateg a Rhifedd – Ymgynghoriad Cymwys ar gyfer dyfodol   

18/10/22 

15:30 – 16:30 

Gweminar Celfyddydau Mynegiannol – Ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol 

19/10/22 

16:00 – 17:00 

Gweminar Gwyddoniaeth a Thechnoleg - Ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol 

20/10/22 

16:00 – 17:00 

Gweminar y Dyniaethau - Ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol 

25/10/22 

16:00 – 17:00