Gweithdai pwrpasol yn ymwneud â’r cynnig ehangach

Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn casglu barn ar ba gymwysterau sydd eu hangen ochr yn ochr â TGAU ar gyfer dysgwyr 14-16 oed yng Nghymru i gefnogi'r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Fel rhan o adolygiad helaeth, fe fuom ni’n gwrando ar farn dysgwyr, athrawon, colegau, Unedau Cyfeirio Disgyblion, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, prifysgolion, rhieni/gofalwyr ac eraill. Fe wnaethom ni hefyd edrych ar y cymwysterau sy’n cael eu cynnig mewn gwledydd eraill. 

Yn dilyn hyn, rydyn ni’n cynnal gweithdai i rannu ein canfyddiadau ac archwilio syniadau cychwynnol ar gyfer y cynnig ehangach yn y dyfodol.

Cynhelir y gweithdai rhwng 13 a 21 Mehefin 2022 drwy Microsoft Teams ac ni ddylent bara mwy na 55 munud.  

Rydyn ni’n cynnal sawl gweithdy ar gyfer gwahanol grwpiau; bydd pob sesiwn yn rhoi trosolwg o'r canfyddiadau ac yn trafod sut i fynd i'r afael â materion sydd wedi deillio o'r adolygiad ond bydd pob gweithdy’n gweddu i'r gynulleidfa. Rydyn ni eisiau clywed gan gynifer o bobl ag y gallwn o bob rhan o Gymru.

Cofrestrwch gan ddefnyddio'r dolenni yn y tabl isod erbyn y dyddiad cau penodol.

Pan fyddwch chi’n cofrestru, byddwch yn derbyn y ddolen ymuno drwy e-bost.

 

Dyddiad y gweithdy

Amser gweithdy

Cynulleidfa

Cynnwys 

Dolen ar gyfer cofrestru

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru

13 Mehefin

9.30am-10.30am

Colegau*

Ffocws ar syniadau cynnar a goblygiadau ar golegau a chynnydd

https://www.eventbrite.co.uk/e/college-workshop-reshaping-the-wider-offer-tickets-349438679497

 

9 Mehefin

15 Mehefin

10am-11am

Cyflogwyr - Sefydliadau bach, canolig a mawr ledled Cymru 

 

Sut y gallai'r syniadau a drafodir o bosibl baratoi pobl ifanc ar gyfer cyflogaeth

https://www.eventbrite.co.uk/e/employer-workshop-reshaping-the-wider-offer-tickets-349415730857

 

13 Mehefin

16 Mehefin

10am-11am

Darparwyr Hyfforddiant*

Ffocws ar syniadau cynnar, cynnydd a sut y gallai'r syniadau a drafodir o bosibl baratoi pobl ifanc ar gyfer cyflogaeth

https://www.eventbrite.co.uk/e/training-providers-workshop-reshaping-the-wider-offer-tickets-349436763767

14 Mehefin

17 Mehefin

11.30am-12.30pm

Colegau*

Ffocws ar syniadau cynnar a goblygiadau ar golegau a chynnydd

https://www.eventbrite.co.uk/e/2nd-college-workshop-reshaping-the-wider-offer-tickets-349446101697

 

15 Mehefin

20 Mehefin

1pm – 2pm

Ysgolion a lleoliadau addysgol 14-16* (fel UCDau ac Addysg Heblaw yn yr Ysgol)

Ffocws ar syniadau cynnar a goblygiadau ar ysgolion

https://www.eventbrite.co.uk/x/1st-school-and-14-16-workshop-reshaping-the-wider-offer-tickets-349448920127

 

16 Mehefin

21 Mehefin

10:00am – 11:00am

Ysgolion a lleoliadau addysgol 14-16* (fel UCDau ac Addysg Heblaw yn yr Ysgol)

Ffocws ar syniadau cynnar a goblygiadau ar ysgolion

https://www.eventbrite.co.uk/e/2nd-school-and-14-16-settings-workshop-reshaping-the-wider-offer-tickets-349459592047

 

14 Mehefin

 

*Mae’r sesiynau i ysgolion a lleoliadau addysg 14-16, colegau a darparwyr hyfforddiant wedi'u hanelu at y canlynol: 

  • Penaethiaid Canolfannau ac Uwch arweinwyr 
  • Arweinwyr canol
  • Penaethiaid Cynhwysiant / Arweinwyr Cynhwysiant 
  • Cydlynwyr Mwy Abl a Thalentog 
  • Enwebeion Ansawdd / Arweinwyr Ansawdd