Cymwys ar gyfer y dyfodol

Diolch am eich ymatebion i'n hymgynghoriad sydd bellach wedi cau, a ddaeth i ben ar 16 Ebrill. Gofynom am eich help i benderfynu beth fydd hyn yn ei olygu i gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed yn y dyfodol.

Mae'r cwricwlwm yng Nghymru yn newid - ymgynghorwyd ar:

  • y pynciau TGAU a ddylai fod ar gael yn y dyfodol ;
  • y cymwysterau eraill a wnaed ar gyfer Cymru a ddylai fod ar gael hefyd. 

Mae eich barn yn bwysig i ni. Bydd eich adborth yn ein helpu i benderfynu a yw ein cynigion yn iawn, neu a ddylen ni eu diwygio. Unwaith y byddwn wedi penderfynu ar yr ystod o gymwysterau, byddwn yn cyhoeddi adroddiad i grynhoi eich ymatebion ac egluro ein penderfyniadau.   

Dogfennau ymgynghori

(wedi cau) 

 

Dogfen ymgynghori - fersiwn PDF

(wedi cau)

 

Dogfen ymgynghori -
fersiwn PDF sy'n addas i bobl ifanc

(wedi cau)

 

Sut i Ymateb 

(wedi cau)

Arolwg ar-lein - ymateb yma

(wedi cau)

Arolwg ar-lein, fersiwn addas i bob ifanc – ymateb yma

(wedi cau)