Cymwys ar gyfer y dyfodol

Ail-ddychmygu cymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ei benderfyniadau ar yr ystod o bynciau lle bydd cenhedlaeth newydd o gymwysterau TGAU yn cael eu cyd-greu.

Mae'r adroddiad hwn yn rhan o sgwrs genedlaethol ar ddyfodol cymwysterau. Bydd y flwyddyn nesaf o gydweithio dwys yn ein paratoi at gyflwyno cynigion ar gyfer cymwysterau newydd erbyn haf 2022 a fydd yn barod i ddysgwyr yn 2025.

Diweddarwyd Mawrth 2022: Wnaethom ni ddim cynnwys cymwysterau Cymraeg yn ein hadroddiad penderfyniadau cyhoeddedig cyntaf. Gwnaethom benderfynu cadw ein penderfyniad yn ôl ac adolygu'r cymwysterau sydd ar gael ar lefel TGAU ynghyd â bwriadau polisi Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg.

Yn dilyn yr adolygiad hwnnw, gallwn nawr gyhoeddi ein penderfyniad ar y cymwysterau Cymraeg a fydd ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf o 2025.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cymwysterau hyn yn yr adroddiad penderfyniadau isod.

 

Gweminar Cymraeg 2050 - Newidiadau i Gymwysterau Cymraeg

Emyr George, Cyfarwyddwr Polisi a Diwygio Cymwysterau, a Catrin Verrall, Uwch Reolwr Cymwysterau, sy’n rhoi trosolwg o’r tri chymhwyster a fydd ar gael ar lefel TGAU o 2025 ymlaen, ar gyfer dysgwyr sy’n astudio’r Gymraeg.

Gallwch ddod o hyd i gopi o'r recordiad o'r gweminar isod.


I ddarllen y trawsgrifiad ar gyfer y weminar hon dilynwch y ddolen.

 

Cymwys ar gyfer y dyfodol: Ein penderfyniadau (Hydref 2021)

I ddarganfod mwy am y dewis o bynciau TGAU a fydd ar gael, darllenwch ein hadroddiad penderfyniadau. Cynhyrchwyd fersiwn o'r canfyddiadau a'r adroddiadau penderfyniadau sy'n addas i bobl ifanc hefyd.

          

 

Gweminar Adroddiad Canfyddiadau a Phenderfyniadau

Gallwch ddod o hyd i gopi o'r cyflwyniad, recordiad o'r gweminar a chyfres o gwestiynau ac atebion isod.
        

 

Gwnaethom gomisiynu ORS, darparwr ymchwil annibynnol, i ddadansoddi'r ymatebion o'n hymgynghoriad. Mae dolenni i'r adroddiadau llawn a chryno i'w gweld isod.

         

Dogfennau ymgynghori 

Dogfen ymgynghori - fersiwn PDF

 

Dogfen ymgynghori -
fersiwn PDF sy'n addas i bobl ifanc