Digwyddiadau

Rydym yn cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn i rhanddeiliaid. Ceir manylion digwyddiadau cyfredol rydym yn eu cynnal a digwyddiadau blaenorol yn yr adran hon.

 

Gweminar: Trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020-canfyddiadau a phenderfyniadau'r ymgynghoriad

Noder y dyddiad a'r amser diwygiedig ar gyfer ein gweminar ar drefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020 – canfyddiadau a phenderfyniadau'r ymgynghoriad, i adlewyrchu'r newid yn y dyddiad cyhoeddi.

Os ydych eisoes wedi cofrestru, bydd eich tocyn yn parhau yn ddilys. Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol bellach, a fyddech cystal â chanslo eich tocyn. Bydd cofnod o'r gweminar ar gael ar ein gwefan ar ôl y digwyddiad.

Gwnaeth Cymwysterau Cymru ymgynghori ar gynigion yn ymwneud ag agweddau allweddol ar y trefniadau ar gyfer haf 2020 am gyfnod o bythefnos rhwng dydd Mawrth 28 Ebrill a 13 Mai 2020.

Cynigiom gyflwyno set o nodau i danategu dyfarnu graddau i ddysgwyr sy'n dilyn cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau yng nghyfres arholiadau haf 2020.

Gwnaethom hefyd gynnig gweithredu proses apelio benodol ar gyfer yr haf hwn. Wrth ddatblygu'r broses hon, gwnaethom ystyried y trefniadau yr oedd angen eu rhoi ar waith er mwyn caniatáu apêl effeithiol.

Byddwn yn lansio'r adroddiad ar y penderfyniadau a'r dogfennau ategol ar 25 Mehefin. I gael rhagor o wybodaeth am ein penderfyniadau, ymunwch â'n gweminar.  

Pryd: Dydd Mawrth, 30 Mehefin 2020, 09:00-10:00 

Gwesteiwyr: Philip Blaker, Prif Weithredwr a Jo Richards, Cyfarwyddwr Gweithredol Rheoleiddio

I gofrestru cliciwch yma.

Bydd dolen gyswllt i’r digwyddiad Teams byw yn dilyn 24 awr cyn y digwyddiad. Bydd recordiad ar gael ar ein gwefan ar ôl y digwyddiad.