Ystyriaeth arbennig ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2022

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y ceisiadau am ystyriaeth arbennig a'r gymeradwyaethau yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 11 Tachwedd, 2022
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2022
Diweddariad nesaf: Tachwedd 2023 (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Roedd 40,030 o geisiadau ystyriaeth arbennig yn 2022, cynnydd o 4.6% o'i gymharu â 2019.
  • Cafodd 92.1% o geisiadau eu cymeradwyo yn 2022, o'i gymharu â 90.1% yn 2019.
  • Mae’r ceisiadau a gymeradwywyd yn cynrychioli 3.8% o’r holl asesiadau a gynhaliwyd yn haf 2022

Cyswllt

Ystadegydd

Tel: 01633 373 292

Email: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau

Tel: 01633 373 222

Email: cyfryngau@cymwysteraucymru.org

Ystyriaeth arbennig ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2019

Ystyriaeth arbennig ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2018