Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf – Medi 2019) i Gymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymhwyster galwedigaethol ac eraill ar gyfer Cymru am y chwarter diweddaraf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 28 Tachwedd, 2019
Y Cyfnod a drafodir: Gorffennaf - Medi 2019
Diweddariad nesaf: Chwefror (dros dro)

Pwyntiau Allweddol: 

  • Dyfarnwyd 215,120 o dystysgrifau rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2019, sef gostyngiad o 0.6 y cant o gymharu â’r un chwarter yn 2017, pan roddwyd 216,310. 
  • Rhwng mis Hydref 2018 a mis Medi 2019 rhoddwyd 388,240 o dystysgrifau, sef gostyngiad o 6.0 y cant o gymharu â 413,090 rhwng mis Hydref 2017 a mis Medi 2018. 

Cyswllt 

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 261 

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Wasg 

Ffôn: 01633 373 216 

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 Gorffennaf–Medi 2018 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru