Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill Chwarterol: Chwarter 2 (Ebrill - Mehefin) 2022 ar gyfer Cymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 16 Medi, 2022
Y Cyfnod a drafodir: Ebrill - Mehefin 2022
Diweddariad nesaf: Tachwedd (dros dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Mae'r datganiad hwn yn cynnwys data a allai fod wedi ei effeithio gan bandemig COVID-19.
  • Gall rhai ffigurau hanesyddol (o chwarter 3 2018 i chwarter 1 2022) fod yn wahanol i ddatganiadau blaenorol oherwydd bod data wedi’i ddiweddaru gan gorff dyfarnu.
  • Nid yw'r datganiad hwn bellach yn cynnwys cymwysterau Bagloriaeth Cymru na’r Dystysgrif Her Sgiliau. Ceir rhagor o wybodaeth am y newid hwn yn y nodiadau cefndir, yn ogystal â gwybodaeth am sut mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar yr ystadegau hyn.
  • Dyfarnwyd 48,155 o dystysgrifau yn chwarter 2 2022. Mae hwn yn ostyngiad o 6.7% o'i gymharu â'r un chwarter yn 2021.
  • Rhwng Gorffennaf 2021 a Mehefin 2022, dyfarnwyd 247,420 o dystysgrifau, cynnydd o 3.3% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
  • Rhwng Ch2 2021 a Ch2 2022 gwelodd naw o'r pymtheg sector ostyngiad mewn tystysgrifau. Roedd y gostyngiad mwyaf mewn Paratoi ar gyfer Bywyd a Gwaith.
  • Rhwng Ch2 2021 a Ch2 2022 gwelodd pump o'r deg lefel ostyngiad mewn tystysgrifau ac ni ddyfarnwyd tystysgrif ar lefel 8. Lefel 2 welodd y gostyngiad mwyaf o ran nifer y tystysgrifau.

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 250

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau

Ffôn: 01633 373 222

E-bost: cyfryngau@cymwysteraucymru.org

Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill Chwarterol: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth) 2022 ar gyfer Cymru

Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill Chwarterol: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr) 2021 ar gyfer Cymru

Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill Chwarterol: Chwarter 3 (Gorffennaf - Medi) 2021 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill - Mehefin) 2021 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth) 2021 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr) 2020 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf - Medi) 2020 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin) 2020 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2020) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf – Medi 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 Gorffennaf–Medi 2018 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru