Trefniadau mynediad ar gyfer TGAU, Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru: blwyddyn academaidd 2021/22

Datganiad blynyddol sy’n cyflwyno data am nifer y trefniadau mynediad yng Nghymru a gymeradwywyd ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 18 Tachwedd, 2022
Y Cyfnod a drafodir: blwyddyn academaidd 2021/22
Diweddariad nesaf: Tachwedd 2023 (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Nid yw data trefniadau mynediad ar gael ar hyn o bryd felly bydd y fersiwn hon o'r datganiad ond yn cynnwys papurau wedi'u haddasu. Bydd y datganiad cyflawn yn cael ei ailgyhoeddi pan fydd y data trefniadau mynediad ar gael.
  • Cafodd 7,435 o bapurau wedi'u haddasu eu cynhyrchu ar gyfer cyfres arholiadau haf 2022, cynnydd o 20.8% o'i gymharu â haf 2019
  • Oherwydd bod arholiadau’r haf wedi’u canslo yn 2020 a 2021 o ganlyniad i bandemig COVID-19, nid oes data am bapurau wedi’u haddasu ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020 na haf 2021 ac mae’r blynyddoedd hyn wedi’u heithrio o’r datganiad.

Cyswllt

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 250

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Cyfryngau

Ffôn: 01633 373 222

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

Trefniadau mynediad ar gyfer TGAU, Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru: blwyddyn academaidd 2018/19

Trefniadau mynediad ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: blwyddyn academaidd 2017-18