Adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2018

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer yr adolygiadau o waith marcio a chymedroli yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 13 Rhagfyr, 2018
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2018
Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2019 (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Heriwyd 2.0% o'r holl raddau TGAU a ddyfarnwyd a newidiwyd 0.3% o'r holl raddau TGAU yn haf 2018.
  • Heriwyd 2.7% o'r holl raddau TAG a ddyfarnwyd a newidiwyd 0.4% o'r holl raddau TAG yn haf 2018.
  • Nid arweiniodd 72.3% o adolygiadau haf 2018 at newidiadau mewn marciau, i fyny o 55.4% yn 2017.
  • Gradd D oedd 58.1% o'r graddau TGAU A*-G ar gyfer haf 2018 a heriwyd, sy'n gymaradwy â haf 2017 (58.4%).

 

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 261
E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

 

Y Cyfryngau
Ffôn: 01633 373 216
E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.