Cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer TGAU a Safon Uwch yng Nghymru: blwyddyn academaidd 2021/22

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 4 Tachwedd, 2022
Y Cyfnod a drafodir: Blwyddyn academaidd 2021/22
Diweddariad nesaf: Tachwedd 2022 (Dros Dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Roedd 863,095 o gofrestriadau TGAU yn 2021/22. O'r rhain roedd 15.1% yn gofrestriadau hwyr yn 2021/2022.
  • Roedd 88,715 o gofrestriadau Safon Uwch ac 82,810 o gofrestriadau UG yn 2021/2022.
  • Roedd 9.7% o gyfanswm y cofrestriadau Safon Uwch a 11.8% o'r cofrestriadau UG yn gofrestriadau hwyr
  • Cafodd 332,975 o dystysgrifau TGAU eu dyfarnu yn 2021/22, gostyngiad o 2.1% o gymharu â 2020/21.
  • Cafodd 75,400 o dystysgrifau UG a Safon Uwch eu dyfarnu yn 2021/22, gostyngiad o 4.6% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Roedd y gostyngiad hwn wedi'i ysgogi'n bennaf gan ostyngiad mewn tystysgrifau UG tra bod tystysgrifau Safon Uwch wedi cynyddu.
  • Y diffiniad o gofrestriad hwyr at ddibenion ystadegol yw cofrestriad a ddaeth i law ar ôl hanner nos ar y dyddiad cau ar gyfer pob cyfres arholiadau. Mae gan gyrff dyfarnu ddyddiadau gwahanol y codir ffi hwyr ar eu hôl ac, felly, nid yw'r ystadegau ar gyfer cofrestriadau hwyr o reidrwydd yn cynrychioli nifer y cofrestriadau y codwyd ffi hwyr mewn perthynas â nhw.
  • I gael gwybodaeth am gofrestriadau ar lefel cymhwyster yn haf 2022, yn ogystal â sylwebaeth ar ffactorau allanol a allai fod wedi dylanwadu ar newidiadau mewn cofrestriadau, gweler ein datganiad ystadegol Cofrestriadau dros dro ar gyfer Arholiadau Haf 2022 yng Nghymru - TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau.
  • Oherwydd canslo arholiadau'r haf yn 2020 a 2021, a'r dull graddio gwahanol yn haf 2022, nid oes modd cymharu ffigurau ar gyfer 2019/20, 2020/21 a 2021/22 yn uniongyrchol â'i gilydd nac unrhyw flynyddoedd eraill.

 

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 292

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Wasg

Ffôn: 01633 373 222

E-bost: comms@qualificationswales.org

Cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer TGAU a Safon Uwch yng Nghymru: blwyddyn academaidd 2020/21