Canlyniadau Lefel Canolfan: Haf 2019 Cymru

Datganiad ystadegau arbrofol sy'n cyflwyno data ar yr amrywiad a welir mewn canolfan yn TGAU cymeradwy cam 1 rhwng haf 2019 a haf 2018.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 26 Medi, 2019
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2019
Diweddariad nesaf: Diweddariad Nesaf: Chwefror (Dros Dro)

Pwyntiau Allweddol: 

  • Gwelodd cymwysterau a welodd ostyngiad mewn mynediad cynnar fwy o amrywiad yng nghanlyniadau'r ganolfan. 
  • Yn achos TGAU Iaith Saesneg gwelodd 33.0% o ganolfannau newid o 5 pwynt canran neu lai (i lawr o 45.1% o ganolfannau yn 2017/18). 

 

Cyswllt 

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 253 

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Wasg 

Ffôn: 01633 373 216 

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.