Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin) 2020 i Gymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 18 Medi, 2020
Y Cyfnod a drafodir: Ebrill - Mehefin 2020
Diweddariad nesaf: Tachwedd (dros dro).

 Pwyntiau Allweddol: 

  • Dyfarnwyd 20,075 o dystysgrifau rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020. Mae hyn yn ostyngiad o 67.4% o gymharu â’r un chwarter yn 2019, pan roddwyd 61,610. 
  • Rhwng mis Gorffennaf 2019 a mis Mehefin 2020, rhoddwyd 332,225 o dystysgrifau, gostyngiad o 14.2% o gymharu â 387,265 rhwng mis Gorffennaf 2018 a mis Mehefin 2019. 
  • Mae'r gostyngiadau hyn yn debygol o fod wedi cael eu heffeithio gan bandemig Covid-19. 
  • Er gwaethaf gostyngiadau mewn tystysgrifau chwarterol a blynyddol, lefelau 2 a 3 yw'r lefelau cymhwyster sydd wedi’u dyfarnu fwyaf o hyd, gan gyfrif am 60.8% o'r holl dystysgrifau yn y chwarter hwn, o'i gymharu â 67.2% yn 2019 Ch2. 
  • Y sector 'Celfyddydau, Cyfryngau a Chyhoeddi' a welodd y gostyngiad chwarterol mwyaf mewn tystysgrifau, gyda gostyngiad o 92.3% yn Ch2 2020 o gymharu â Ch2 2019. Yr unig sector i weld cynnydd oedd 'Addysg a Hyfforddiant' a welodd gynnydd o 2.4% o gymharu â Ch2 2019. 

 

Manylion cyswllt 

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 253 

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Wasg 

Ffôn: 01633 373 216 

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2020) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf – Medi 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 Gorffennaf–Medi 2018 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru