Apeliadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2019

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer yr apeliadau yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 9 Ebrill, 2020
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2019
Diweddariad nesaf: Ebrill 2021 (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Cyflwynwyd 23 o apeliadau TGAU a TAG yn dilyn cyfres arholiadau haf 2019, a chadarnhawyd 10 ohonynt.
  • Trefniadau mynediad a phenderfyniadau ystyriaeth arbennig oedd y rhesymau mwyaf cyffredin dros apelio yn ystod haf 2019.
  • Heriwyd 75 o raddau TGAU a TAG o ganlyniad i apêl yn haf 2018.
  • Newidiwyd 15 gradd TGAU a TAG - tua 1 ym mhob 22,000 o raddau a ddyfarnwyd yn haf 2019 - o ganlyniad i apêl.

 

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 292

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Apeliadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2018