Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil. 

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

Swyddog Ymgysylltu Strategol

Band 3 £29,850- £36,500 y flwyddyn

Parhaol, llawn amser.  Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys Rhan Amser, Rhannu Swydd a secondiadau, mewn cyfweliad.

Bydd y rôl yn helpu i gefnogi gweithredu gweithgareddau ymgysylltu strategol yng nghyd-destun y naratif ehangach. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda phob maes o'r gyfarwyddiaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid i gydlynu ystod o weithgaredd ymgysylltu â blaenoriaeth. Bydd yn adrodd wrth y Pennaeth Ymgysylltu Strategol a bydd yn cefnogi ystod o waith prosiect penodol yn dactegol.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: Dydd Llun 6 Ionawr 2020 - canol dydd

Cyfweliadau: Dydd Mercher 15 Ionawr 2020