Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Cynorthwyydd Swyddfa

Band 1 £20,500 - £23,830 y flwyddyn

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Mae hwn yn gyfle parhaol.

Mae cyfle wedi codi i Gynorthwyydd Swyddfa ymuno â'r sefydliad yn barhaol.

Bydd Cynorthwyydd y Swyddfa yn adrodd i Gynorthwyydd Cymwysterau ac yn cyflawni amrywiaeth o dasgau ar eu rhan i sicrhau bod y Gyfarwyddiaeth Diwygio Polisi Cymwysterau yn cael ei rhedeg yn ddidrafferth.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: 10yb – 26 Hydref 2020

Cyfweliadau: w/c 16 Tachwedd.