Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd ni allwn eu cadw ar ffeil.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

Gydgysylltydd Cyfathrebu

Band 2 – ystod cyflog £23,625 – £27,400y flwyddyn

Ydych chi'n gweithio ym maes cyfathrebu? Ydych chi'n mwynhau defnyddio amrywiaeth o sianeli cyfathrebu ac yn chwilio am her newydd? Rydym yn chwilio am Gydgysylltydd Cyfathrebu a fydd yn helpu i adrodd ein stori i'n rhanddeiliaid a'r byd ehangach.

Mae hwn yn swydd barhaol, amser llawn. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

I gael disgrifiad swydd llawn, cliciwch yma.

Gweler Sut i Wneud Cais yma.

Dyddiad cau: Dydd Llun 12 Tachwedd 2018- canol dydd