Adroddiad Cynnydd Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ei hadroddiad cynnydd cenedlaethau'r dyfodol cyntaf, i ddangos sut y mae'n cyflawni nodau Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae'r adroddiad yn nodi sut y bydd cyfraniad y sefydliad at y nodau llesiant yn cael ei gynyddu i'r eithaf a bydd yn cyhoeddi amcanion ategol, gan adrodd ar gynnydd yn flynyddol.