Adroddiadau ariannol

Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, rydym yn ymrwymedig i gyhoeddi ein cyfrifon blynyddol.

2015-16 - Mae'r set gyntaf o gyfrifon yn ymdrin â'r cyfnod rhwng adeg ein sefydlu ym mis Awst 2015 a diwedd mis Mawrth 2016. Mae'n bleser gan y Swyddog Cyfrifyddu gadarnhau ei fod yn adroddiad 'diamod' gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gallwch lawrlytho copi yma.

2016-17 – mae'r ail set o gyfrifon yn ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017. Mae'n bleser gan y Swyddog Cyfrifyddu gadarnhau ei fod yn adroddiad 'diamod' gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gallwch lawrlwytho copi yma.

2017-18 – mae'r trydydd set o gyfrifon yn ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018. Mae'n bleser gan y Swyddog Cyfrifyddu gadarnhau ei fod yn adroddiad 'diamod' gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gallwch lawrlwytho copi yma.

2018-19 – mae'r pedwerydd set o gyfrifon yn ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019. Mae'n bleser gan y Swyddog Cyfrifyddu gadarnhau ei fod yn adroddiad 'diamod' gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gallwch lawrlwytho copi yma.

2019-20 – mae'r pumed set o gyfrifon yn ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020. Mae'n bleser gan y Swyddog Cyfrifyddu gadarnhau ei fod yn adroddiad 'diamod' gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gallwch lawrlwytho copi yma.

2020-21 – mae'r chweched set o gyfrifon yn ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021. Mae'n bleser gan y Swyddog Cyfrifyddu gadarnhau ei fod yn adroddiad 'diamod' gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gallwch lawrlwytho copi yma.

2021-22 – mae'r seithfed set o gyfrifon yn ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022. Mae'n bleser gan y Swyddog Cyfrifyddu gadarnhau ei fod yn adroddiad 'diamod' gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gallwch lawrlwytho copi yma.

Ymwadiad Archwilio Cymru: Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi ardystio ac adrodd ar y cyfrifon hyn yn y ffurf y cawsant eu drafftio’n wreiddiol. Cyfieithiad o’r fersiwn Saesneg gwreiddiol yw’r fersiwn hwn. Cymwysterau Cymru sydd yn gyfrifol am gywirdeb y cyfieithiad, nid yr Archwilydd Cyffredinol.