Arolwg o Farn y Cyhoedd am Gymwysterau Nad ydynt yn Raddau yng Nghymru

YMCHWIL

Dyddiad rhyddhau:

02.05.24

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Arolwg o Farn y Cyhoedd am Gymwysterau Nad ydynt yn Raddau yng Nghymru

Rydym wedi comisiynu Beaufort Research i gynnal arolwg blynyddol o’r cyhoedd yng Nghymru i fesur hyder mewn cymwysterau nad ydynt yn raddau yng Nghymru ac yn y system gymwysterau.

Mae'r adroddiad yn darparu canlyniadau ar gyfer arolwg 2023, yn dilyn arolygon blaenorol a gafodd eu cynnal rhwng 2017 a 2022.