Cyhoeddiadau ac adnoddau

Hidlo

Cyhoeddiadau diweddaraf

YSTADEGAU
23.05.24

Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau ar gyfer Arholiadau Haf 2024 yng Nghymru: TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YMCHWIL
02.05.24

Rydym wedi comisiynu Beaufort Research i gynnal arolwg blynyddol o’r cyhoedd yng Nghymru i fesur hyder mewn cymwysterau nad ydynt yn raddau yng Nghymru ac yn y system gymwysterau. ...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
18.04.24

Datganiad blynyddol sy’n cyflwyno data ar nifer yr apeliadau yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYRFF DYFARNU
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
ADRODDIAD
09.04.24

Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi rhestr gymeradwy newydd o chwaraeon a gweithgareddau corfforol ar gyfer TGAU Addysg Gorfforol ac Iechyd Gwneud-i-Gymru newydd 

ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
DYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
ADRODDIAD
19.03.24

Pennawd: Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi meini prawf cymeradwyo ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth Integredig Gwneud-i-Gymru newydd.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YMCHWIL
15.03.24

Fe wnaethom gomisiynu’r ymchwil hwn gan Beaufort Research gan ein bod yn cydnabod arwyddocâd meithrin system gymwysterau deg a chyfiawn sy’n darparu cyfleoedd i bob dysgwr, waeth beth fo’u cefndir,...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
14.03.24

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
22.02.24

Adroddiad blynyddol sy'n crynhoi ystadegau swyddogol am y farchnad gymwysterau yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
CANLLAW
09.02.24

Gweithdrefnau sy'n amlinellu'r data y mae'n rhaid iddynt gael eu darparu gan CBAC yn ystod cyfnewid data Ionawr 2024, ar gyfer pob cymhwyster sy'n ffurfio rhan o'r broses cyfnewid data...

CYRFF DYFARNU
POLISI
22.01.24

Cymwysterau a fydd ar gael fel rhan o’r cynnig newydd o gymwysterau 14-16 o fis Medi 2025.

CYRFF DYFARNU
CANOLFANNAU
RHANDDEILIAID
ADDYSGWYR
YMCHWIL
15.01.24

Rydym wedi cyhoeddi ymchwil gan Ganolfan Prifysgol Rhydychen ar gyfer Asesu Addysg (OUCEA) sy’n dwyn y teitl ‘Safonau TGAU yng Nghymru: dulliau o ddiffinio safonau’.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
19.12.23

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y cosbau a throseddau camymddwyn yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU