Ffyrdd o gysylltu â ni

Manylion cyswllt Cymwysterau Cymru

Lleoliad:

Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial
Casnewydd
NP10 8AR

Map o'r lleoliad

Ffôn: 01633 373 222 (oriau gwaith arferol yn unig)

Ymholiadau cyffredinol: ymholiadau@cymwysterau.cymru
Ymholiadau gan y cyfryngau: cyfathrebu@cymwysterau.cymru