CROESO

Rydym wedi ail-lunio ein gwefan i wneud ein gwaith yn fwy perthnasol i'ch anghenion. Rydyn ni'n dal i wneud ychydig o newidiadau - rhowch wybod os ydych chi'n meddwl bod unrhyw beth y mae angen i ni ei gynnwys neu ei newid.

RHOI ADBORTH

Newyddion a Barn

BLOG
27.03.23

Emyr George, Cyfarwyddwr Polisi a Diwygio Cymwysterau yn Cymwysterau Cymru, yn trafod cynigion ar gyfer y cymwysterau TGAU newydd wedi’u Gwneud-i-Gymru a’r gwaith sy’n cael ei wneud y tu ôl...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
17.03.23

Mae Ofqual, sy'n rheoleiddio cymwysterau, arholiadau ac asesiadau yn Lloegr, wedi cynnal adolygiad o'r canlyniadau hwyr ar gyfer rhai cymwysterau galwedigaethol OCR a Pearson yn haf 2022. Fel rhan o'r...

ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
CANOLFANNAU
RHANDDEILIAID
NEWYDDION
14.03.23

Dweud Eich Dweud am y Cynnig Cymwysterau 14-16 Llawn ...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Cyhoeddiadau ac Adnoddau

ADRODDIAD
20.03.23

Yn hydref 2022, fe wnaethom ni gynnal ‘adolygiad cyflym’ o gymwysterau lefel 2 newydd yn y sector hwn....

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
02.03.23

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf....

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYRFF DYFARNU
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Trydariadau diweddaraf