CROESO

Mae nifer o ymgynghoriadau agored gyda ni, cliciwch yma i Ddweud eich Dweud a chwblhau'r arolygon.

Dweud eich Dweud

Newyddion a Barn

NEWYDDION
01.06.23

Mae Cymwysterau Cymru, Estyn ac Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru yn falch o fod yn cydweithio i ddangos y ffyrdd arloesol y maent yn cyfrannu at addysg yng Nghymru. ...

RHANDDEILIAID
ADDYSGWYR
CYFLOGWYR
CYRFF DYFARNU
NEWYDDION
31.05.23

Mae Cymwysterau Cymru yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiad sy'n canolbwyntio ar gyflogwyr ddydd Llun 5 Mehefin ar gampws Ystrad Mynach Coleg y Cymoedd....

CYFLOGWYR
RHANDDEILIAID
NEWYDDION
25.05.23

Mae ystadegau swyddogol wedi’u rhyddhau sy’n dangos nifer y cofrestriadau arholiadau dro yng Nghymru ar gyfer cyfres arholiadau haf 2023. ...

ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU

Cyhoeddiadau ac Adnoddau

YMCHWIL
06.06.23

Prif nodau a chenhadaeth Cymwysterau Cymru yw sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau, yn effeithiol ar gyfer diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; a hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn cymwysterau...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
25.05.23

Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau ar gyfer Arholiadau Haf 2023 yng Nghymru: TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau....

ADDYSGWYR
DYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YMCHWIL
03.05.23

Astudiaeth o gymaroldeb safonau her mewn papurau arholiad Mathemateg Safon Uwch....

ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Trydariadau diweddaraf