Cymerwch ran yn ein hymgynghoriad diweddaraf

Rhannwch eich barn am y dull rydym yn ei gynnig ar gyfer cymwysterau wedi eu dynodi

Dweud Eich Dweud

Newyddion a Barn

NEWYDDION
15.05.24

Gyda dysgwyr wedi dechrau sefyll arholiadau ac asesiadau ledled Cymru, mae Cymwysterau Cymru wedi lansio arolwg i gasglu adborth...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU
BLOG
03.05.24

Wrth i ddysgwyr baratoi ar gyfer arholiadau ac asesiadau, Kerry Davies o Cymwysterau Cymru sy'n egluro beth i'w ddisgwyl....

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
CYRFF DYFARNU
NEWYDDION
18.04.24

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi eu penderfyniadau ar gymwysterau galwedigaethol ôl-16 mewn lletygarwch ac arlwyo, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus. Bydd dewislen newydd, mwy syml o gymwysterau yn barod ar gyfer...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Cyhoeddiadau ac Adnoddau

YMCHWIL
02.05.24

Rydym wedi comisiynu Beaufort Research i gynnal arolwg blynyddol o’r cyhoedd yng Nghymru i fesur hyder mewn cymwysterau nad ydynt yn raddau yng Nghymru ac yn y system gymwysterau. ...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
18.04.24

Datganiad blynyddol sy’n cyflwyno data ar nifer yr apeliadau yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch....

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYRFF DYFARNU
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
ADRODDIAD
09.04.24

Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi rhestr gymeradwy newydd o chwaraeon a gweithgareddau corfforol ar gyfer TGAU Addysg Gorfforol ac Iechyd Gwneud-i-Gymru newydd ...

ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
DYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Trydariadau diweddaraf