Canlyniadau Haf 2023

Yn yr adran hon sydd wedi’i neilltuo’n arbennig ar gyfer canlyniadau haf 2023, fe weli di fanylion am sut y caiff cymwysterau yng Nghymru eu dyfarnu eleni, golwg cyffredinol ar y broses apelio, yn ogystal â chymorth a chefnogaeth i ddysgwyr sy'n ystyried eu camau nesaf.

Canlyniadau Haf 2023

Newyddion a Barn

NEWYDDION
21.09.23

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi'r dull ar gyfer arholiadau ac asesiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-2024, gan gadarnhau y bydd cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau yng...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
11.09.23

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adolygiad o’r cymwysterau galwedigaethol sydd ar gael i ddysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru ac argymhellion i weinidogion Cymru. ...

CANOLFANNAU
CYFLOGWYR
RHANDDEILIAID
CYRFF DYFARNU
ADDYSGWYR
DYSGWYR
NEWYDDION
24.08.23

Bydd llawer o ddysgwyr yng Nghymru yn derbyn eu canlyniadau TGAU, Tystysgrif Her Sgiliau a chymwysterau galwedigaethol heddiw, yn dilyn yr ail flwyddyn i ddysgwyr sefyll arholiadau ac asesiad ffurfiol...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Cyhoeddiadau ac Adnoddau

YSTADEGAU
21.09.23

Mae’r datganiad hwn yn cyflwyno ystadegau ar y newidiadau yn y canlyniadau TGAU, UG a safon uwch cyffredinol a welwyd gan ysgolion a gynhelir....

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
14.09.23

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf....

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
CYFLOGWYR
RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU
DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Trydariadau diweddaraf